Νέο Λύκειο: Διαχωρισμός απολυτηρίων και πανελλαδικών εξετάσεων

το άρθρο 2 του Ν.4327 αναφέρει για τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης ημερησίου και Δ΄ τάξη Εσπερινού:

“Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στην Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Τα θέματα των απολυτηρίων εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες, το μάθημα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.”