Συντελεστές Βαρύτητας χωρίς Βαρύτητα και λογική!

Σήμερα ανακοινώθηκαν οι Συντελεστές Βαρύτητας για τις Σχολές των Ένστολων. Ιατρικό, Κτηνιατρικό & Φαρμακευτικό ΣΣΑΣ επέλεξαν 25%-25%-25%-25% για τα τέσσερα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Φυσική, Χημεία και Βιολογία !!!  Για πολλά χρόνια οι συντελεστές βαρύτητας για όλα τα Τμήματα του 3ου ΕΠ ήταν 33-27-20-20.  Το Οικονομικό ΣΣΑΣ έχει Συντελεστές Βαρύτητας 30%-30%-20%-20% για τα τέσσερα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Πληροφορική & Οικονομία ! Δηλαδή στην Οικονομία & την Πληροφορική  έχει τους μικρότερους συντελεστές ! Γνωρίζω τμήμα Πληροφορικής & τμήμα Βιολογίας που τα δήλωσαν όλα 25%!  Αντίθετα λογικές επιλογές έκαναν η Σχολή Ικάρων και η ΣΜΥΑ. Άκουσα ότι τα δηλώνουν όλα 25% για αντιπολιτευτικούς λόγους !!! . Να θυμίσω ότι ο Γαβρόγλου κατήργησε τους συντελεστές. Είμαι από αυτούς που υποστήριζα ότι τα Τμήματα πρέπει να βάζουν τους κανόνες όμως κάποιες επιλογές τους φωνάζουν ότι δεν είναι ικανά για να το κάνουν! Μας περιμένουν πολλές εκπλήξεις ακόμα. Το όλα 25% θα παίζει σε πολλά τμήματα. Για να μιλάμε για Συντελεστές Βαρύτητας θα έπρεπε τα τέσσερα ποσοστά να μην είναι ίσα μεταξύ τους. Σημαντική παράλειψη του Ν.4777 είναι ότι δεν απαιτούσε οι Συντελεστές Βαρύτητας να μην είναι ίσοι μεταξύ τους.
Θα επανέλθω με την ανακοίνωση  όλων των Συντελεστών Βαρύτητας .