Χιλιάδες Συντελεστές Βαρύτητας για να καθορίσουν τα Τμήματα το 20% των Συντελεστών Βαρύτητας !!!!

Σύμφωνα με το ν.4777 από το 2022 το κάθε τμήμα θα ορίζει συντελεστή βαρύτητα για κάθε ένα από 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.  Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Δηλαδή τα Τμήματα θα μπορούν να ορίσουν μόνο το 20%.  
Στο Μηχανογραφικό των ΓΕΛ  έχουμε την παρακάτω κατανομή τμημάτων σε 1, 2, 3 ή 4 ΕΠ  :
Σε Ένα μόνο ΕΠ >299 x4=1196 συντελεστές
Σε Δύο ΕΠ >112x4x2= 896 συντελεστές
Σε Τρία ΕΠ > 7x4x3=84 συντελεστές
Σε Τέσσερα ΕΠ >42x4x4=672 συντελεστές
Σύνολο 2848 συντελεστές

To 2022 θα  έχουμε άλλες 4 στρατιωτικές σχολές οι 3 θα ανήκουν σε ένα ΕΠ και η 1 σε 2ΕΠ επομένως  άλλες 3×4+1×8=20 συντελεστές Σύνολο 2868 συντελεστές για τα 4 μαθήματα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των ΓΕΛ.  Δηλαδή απαιτούνται 3000 περίπου Συντελεστές  Βαρύτητας για να καθορίσουν  το 20% των Συντελεστών Βαρύτητας. Απίστευτο και όμως αληθινό ! Τόση φασαρία για το τίποτα!

Για τα ΕΠΑΛ δεν έχει διευκρινιστεί τι θα γίνει.   Μάλλον θα ισχύουν  οι ίδιοι συντελεστές για όλα τα τμήματα όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Για τα  Ειδικά Μαθήματα  προβλέπεται ότι : Στις περιπτώσεις  τμημάτων η εισαγωγή στα οποία προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%. Στις περιπτώσεις τμημάτων στα οποία εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%. Δηλαδή τα Τμήματα θα μπορούν να ορίσουν μόνο το 4%. Στα ΓΕΛ 46  τμήματα απαιτούν ένα ή δύο ειδικά μαθήματα.

Το νέο σύστημα είναι το πιο πολύπλοκο που έχει ποτέ εφαρμοστεί και δεν θα λύσει προβλήματα αντίθετα θα προσθέσει πολλά νέα.

Καλοδήμος Δ.

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com