Αποδυνάμωση Μαθηματικών και Αρχαίων στις Πανελλαδικές 2022

Το 2021 και για πολλά χρόνια όλα τα Τμήματα του 2ου και 4ου Επιστημονικού Πεδίου (ΕΠ)  είχαν Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας τα Μαθηματικά με ενιαίο συντελεστή 33%.  Από το 2022 όμως κάθε τμήμα ορίζει τους δικούς του συντελεστές που μπορεί να είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι με το 20%. Όπως δείχνει ο πρώτος πίνακας από το 2022 έρχονται τα πάνω κάτω. Μόνο το 10% των τμημάτων του  2ου ΕΠ και το 4% του 4ου ΕΠ έχουν Συντελεστή Βαρύτητας στα Μαθηματικά μεγαλύτερο του 30%.  Πάνω από 25% έχουν το 54% των  τμημάτων του  2ου ΕΠ και το 36% του 4ου ΕΠ.

( Το ΣΥΝ.ΤΜ δείχνει τον συνολικό αριθμό τμημάτων του κάθε πεδίου)

Στα Αρχαία η αποδυνάμωση είναι πολύ πιο μεγάλη. Από το 33% που είχαμε μέχρι σήμερα το 2022 ΚΑΝΕΝΑ τμήμα δεν έχει ΣΒ πάνω από 30% και μόλις το 14% έχει ΣΒ πάνω από 25%.
Η αποδυνάμωση αυτών των δύο μαθημάτων συνεπάγεται ενίσχυση των υπολοίπων ειδικά αυτών που είχαν συντελεστή το 2021 20% (βλέπε πίνακα 2).