Πόσο % συνεισφέρει το κάθε μάθημα στον  τελικό αριθμό μορίων. Μύθοι και πραγματικότητα.

Αφορμή για αυτό το άρθρο είναι δημοσίευμα μεγάλης εφημερίδας που μεταξύ άλλων αναφέρει :”Πέρυσι, ο συντελεστής βαρύτητας του βαθμού στα Αρχαία Ελληνικά ήταν 33% και στην Ιστορία 27%, επί του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ένας υποψήφιος.”  “Η επίδοση στα Μαθηματικά έως πέρυσι για τη συνολική βαθμολογία για όλα τα τμήματα του πεδίου μετρούσε κατά 33%, στην Οικονομία κατά 27%, ενώ στη Γλώσσα και στην Πληροφορική από 20%”. Αυτά τα ποσοστά ισχύουν ΜΟΝΟ στην εντελώς σπάνια περίπτωση όπου ΌΛΟΙ  οι βαθμοί  είναι ίσοι π.χ Αρχαία 12, Ιστορία 12, Λατινικά (Κοινωνιολογία) 12 και  Ν. Γλώσσα 12 . Στη συνηθισμένη περίπτωση όπου  οι τέσσερις βαθμοί δεν είναι ίσοι  τα ποσοστά 33/27/20/20% ΔΕΝ ισχύουν. Το σωστό είναι ότι αν τα Αρχαία έχουν συντελεστή 33% η συνεισφορά στο σύνολο των μορίων είναι από 0% αν γράψει 0 στα Αρχαία  και 100% αν γράψει κάποιο βαθμό>0  στα Αρχαία και 0 στα 3 υπόλοιπα μαθήματα. Επομένως η % συνεισφορά ενός μαθήματος  με Συντελεστή Βαρύτητας X%  στο σύνολο των μορίων είναι από 0% έως 100%. Το  2022 το Χ είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το 20 και μικρότερο ή ίσο του 40.

Στην  εφαρμογή https://sep4u.gr/ebemoria1/  βάλτε πχ ΣΒ 33/27/20/20 και δοκιμάστε βαθμούς . Στην τελευταία στήλη θα βλέπετε το ποσοστό συνεισφοράς στα συνολικά μόρια του κάθε μαθήματος.

Καλοδήμος Δημήτρης