Σχολές για επαγγέλματα πολιτισμού

(354)-(AEI)-Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) (1&4)-ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
Στόχος του Τ.Π.Τ.Ε. είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων:
Στις Τεχνολογίες Πληροφορικής
Στις Πολιτισμικές Σπουδές
Στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την παραγωγή και διαχείριση Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου

(146)-(AEI)-Θεατρικών Σπουδών Αθήνας (1)-ΕΚΠΑ
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει σκοπό:
Να προάγει την επιστήμη του θεάτρου.
Να καλλιεργεί την Τέχνη και συγχρόνως να διατηρεί, να αξιοποιεί και να προβάλλει την πλούσια ελληνική κληρονομιά.
Να μεταδίδει τη γνώση με τη συστηματική μελέτη και έρευνα στον τομέα του θεάτρου.
Να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν στους πτυχιούχους του επιτυχημένη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.
Να καταρτίζει εξειδικευμένα στελέχη και άρτια εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό για τις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτιστικών φορέων και της εκπαίδευσης

(169)-(AEI)-Θεατρικών Σπουδών Πάτρας (1)-ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

(362)-(AEI)-Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο) (1)-ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

(168)-(AEI)-Θεάτρου Θεσσαλονίκης (1)-ΑΠΘ

(163)-(AEI)-Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (1&2)-ΑΠΘ
Το πρόγραμμα σπουδών είναι πενταετές.
Με βάση τα επιλεγόμενα μαθήματα και την πτυχιακή εργασία οι φοιτητές/τριες εντρυφούν σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά πεδία: α) σενάριο, β) σκηνοθεσία, γ) διεύθυνση παραγωγής, δ) ήχος-μουσική κινηματογράφου, ε) σκηνογραφία-ενδυματολογία, στ) διεύθυνση φωτογραφίας, ζ) μοντάζ, η) θεωρία – ιστορία κινηματογράφου. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014

(518)-(TEI)-Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών (Αθήνα) (4)-ΤΕΙ Αθήνας
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των τετραετών σπουδών τους εκπαιδεύονται διεξοδικά στα θεωρητικά, εικαστικά και τεχνικά ιδιώματα της φωτογραφικής εικόνας και του βίντεο. Εφοδιαζόμενοι με τις απαραίτητες γνώσεις αρθρώνουν δημιουργικά τις προσωπικές τους μεθοδολογίες και καινοτόμες σκέψεις, σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων πεδίων εφαρμογής στους τομείς της τέχνης, της φωτοδημοσιογραφίας, της διαφήμισης και του βίντεο.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών μπορούν να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ερευνητές και μελετητές, καλλιτέχνες, ή στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να υπηρετήσουν ως εκπαιδευτικοί ή να επιμεληθούν εκθέσεις, εκδόσεις και εκδηλώσεις πολιτιστικών και καλλιτεχνικών φορέων.Οδηγός Σπουδών (2013) (έγγραφο PDF)

Καλοδήμος Δ. Υπέυθυνος ΚΕΣΥΠ Λαμίας