Επαγγελματικές Μονογραφίες ανά Επιστημονικό Πεδίο / Ενότητα

Η κατανομή των σχολών ανά Επιστημονικό Πεδίο έχει αλλάξει.
Τα Παιδαγωγικά είναι πλέον το 4ο Επιστημονικό Πεδίο και το 2ο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών Επιστημών περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των τμημάτων του πρώην 2ου & 4ου Επιστημονικού Πεδίου

1η ΕΝΟΤΗΤΑ – 1o Eπιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικών, Νομικών, Κοινωνικών Σπουδών)
Επαγγέλματα Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
testing

Επαγγέλματα Αθλητικά

2η ΕΝΟΤΗΤΑ – 2o Eπιστημονικό πεδίο (Θετικών Σπουδών)
Επαγγέλματα Θετικών Επιστημών

3η ΕΝΟΤΗΤΑ – 3o Eπιστημονικό πεδίο (Σπουδών Υγείας – Βιολογίας)
Επαγγέλματα Επιστημών Υγείας
Επαγγέλματα Εναλλακτικών Θεραπειών

4η ΕΝΟΤΗΤΑ – 4o Eπιστημονικό πεδίο (Τεχνολογιών Σπουδών – Εφαρμοσμένων Τεχνών)
Επαγγέλματα Τεχνολογικά
Επαγγέλματα Εφαρμοσμένων και Καλών Τεχνών

5η ΕΝΟΤΗΤΑ – 5o Eπιστημονικό πεδίο (Οικονομικών Σπουδών και Διοίκησης)
Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης

Επαγγέλματα Στρατιωτικά, Αστυνομικά και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
6η ΕΝΟΤΗΤΑ (Σπουδών ΙΕΚ)
Επαγγέλματα .. που συνδέονται με τα Ι.Ε.Κ.
Τομέας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΔΙΚΤΥΩΝ
Τομέας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Τομέας ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τομέας ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Τομέας ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ
Τομέας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Τομέας ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τομέας ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Τομέας ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τομέας ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τομέας ΥΓΕΙΑΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τομέας ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ
Τομέας ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τομέας ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
7η ΕΝΟΤΗΤΑ
Επαγγέλματα .. που συνδέονται με τα ΕΠΑ.Λ.
Τομέας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
Επαγγέλματα .. που συνδέονται με τις ΕΠΑ.Σ.
Τομέας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Επαγγέλματα .. που συνδέονται με την Άτυπη Κατάρτιση και Μαθητεία
Τομέας ΑΤΥΠΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ και ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ