Η προτίμηση των φοιτητών σε εθνικό επίπεδο

Σημαντική πληροφορία παρέχει η διάρθρωση του φοιτητικού πληθυσμού στα επιστημονικά πεδία, στα οποία συγκεντρώνεται «η προτίμηση» των φοιτητών σε εθνικό επίπεδο. Αυτή φαίνεται να παρουσιάζει αποκλίσεις συγκρινόμενη με τα αντίστοιχα πεδία διεθνώς. Η προτίμηση στις σπουδές μηχανικού βρίσκεται υψηλότερα κατά 5% στη χώρα μας (21% Ελλάδα με 16% στην ΕΕ), πεδία στα οποία υπάρχουν θετικές επαγγελματικές προοπτικές. Επιπλέον, και το πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών μαζί με το πεδίο των κοινωνικών επιστημών υπερτερούν, επίσης, κατά 5% έναντι των αντιστοίχων διεθνώς (13% και 13% Ελλάδα με 11,5% και 9,5% ΕΕ), ενώ σήμερα τα πεδία αυτά δεν εμφανίζουν καλές επαγγελματικές προοπτικές. Σημαντικές αρνητικές αποκλίσεις παρουσιάζουν τα πεδία των επιστημών υγείας-πρόνοιας (8% Ελλάδα έναντι 13,5% ΕΕ), δεδομένων των αναγκών σε υγειονομικό προσωπικό στη χώρα, αλλά και ο τομέας της πληροφορικής (Ελλάδα 3,5% με 5% ΕΕ), παρά τη μεγάλη ζήτηση που παρουσιάζουν τα επαγγέλματα Πληροφορικής. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η θετική διαφορά που εμφανίζεται στις θετικές επιστήμες στη χώρα μας (9,5% Ελλάδα έναντι 7% ΕΕ), η οποία ερμηνεύεται όμως ως συμπληρωματική του τομέα της εκπαίδευσης, λόγω της μεγάλης απασχόλησης των αποφοίτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (εξού και ο όρος ‘καθηγητικές σχολές’ για τα συγκεκριμένα πεδία). Το φαινόμενο αυτό συνδέεται και με την αρνητική απόκλιση που εμφανίζεται στις επιστήμες της εκπαίδευσης (Ελλάδα 4,5% με 7,5 % Ευρώπη/ΟΟΣΑ).

Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας η κατανομή του φοιτητικού πληθυσμού στα επιστημονικά πεδία δεν αντανακλά την απόλυτη «προτίμηση» των φοιτητών, διότι άλλοι παράγοντες, όπως ο τρόπος εισαγωγής και η καθορισμένη «προσφορά» επιστημονικών πεδίων μέσω των παγιωμένων ακαδημαϊκών δομών σε Σχολές και Τμήματα, καθώς και η γεωγραφική τους κατανομή, παίζουν σημαντικό ρόλο. Το ζήτημα της κατανομής του φοιτητικού πληθυσμού στα επιστημονικά πεδία συνδέεται με τις δυνατότητες και ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει η αγορά εργασίας.

Η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρώπης με το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης αποφοίτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και αντίστοιχα, με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε πτυχιούχους. Ωστόσο, η μαζική παραγωγή των αποφοίτων σε επιστημονικούς κλάδους που αντιμετωπίζουν, ήδη, ανεργία δεν πρέπει να συνεχίζεται. Για τον λόγο αυτό, το θέμα της αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη έχει βαρύνουσα σημασία μεταξύ των θεμάτων της μεταρρύθμισης στην Ανώτατη Εκπαίδευση

ΕΚΘΕΣΗ ΕΘΑΑΕ 2022