Κενά στην αγορά εργασίας για τα 5 πιο ανερχόμενα επαγγέλματα

Πριν από μερικές εβδομάδες δημοσιεύθηκαν τα ευρήματα της έκθεσης Jobs on the Rise του LinkedIn, του κορυφαίου μέσου κοινωνικής δικτύωσης για την εύρεση εργασίας, για τα γρηγορότερα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα στις ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα. Στην ελληνική πρωτεύουσα, τα πέντε επαγγέλματα που γνωρίζουν την πιο ραγδαία άνοδο στη ζήτηση είναι τα εξής: (α) επιστήμονες έρευνας και ανάπτυξης (R&D), (β) ειδικοί στην ανεύρεση και απόκτηση ταλέντων, (γ) αναλυτές κυβερνοασφάλειας, (δ) μηχανικοί δεδομένων και (ε) σύμβουλοι για συστήματα, εφαρμογές και προϊόντα (SAP).

Τα επαγγέλματα αυτά, που παρουσιάζουν πολύ αυξημένη ζήτηση στην Αθήνα σύμφωνα με την πλατφόρμα του LinkedIn, απαιτούν υψηλή ειδίκευση στον εκάστοτε τομέα, την οποία όμως οι εργοδότες φαίνεται πως ψάχνουν «με τα κιάλια» στην αγορά της Αθήνας. Από τα πέντε επαγγέλματα της λίστας, τα τρία (κυβερνοασφάλεια, δεδομένα και SAP) συνδέονται άμεσα με τον τομέα της πληροφορικής, ενώ τα υπόλοιπα δύο επαφίενται στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και των θετικών επιστημών.

Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ 14/2/2024