Η έλλειψη προσωπικού λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις

Σε δύο χρόνια η ΕΛΣΤΑΤ «μέτρησε» 27.246 κενές θέσεις από 5.594 το 2019 – Οι πέντε παραγωγικοί κλάδοι της οικονομίας που υποφέρουν από την έλλειψη εργαζομένων

Η έλλειψη προσωπικού γενικότερα ή ειδικότερα η έλλειψη κατάλληλου προσωπικού, εξελίσσεται σε κυρίαρχο θέμα της αγοράς εργασίας καταδεικνύοντας την δυστοκία που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην αναζήτηση και στελέχωση των υπαρχόντων θέσεων εργασίας, ενώ καταγράφει και την στρέβλωση της αγοράς.

Έτσι καταγράφεται η εξής «στρεβλή εικόνα». Αφενός η ανεργία να σημειώνει ποσοστά κοντά στο 12% και αφετέρου η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία να καταγράφει εκρηκτική άνοδο στις κενές θέσεις εργασίας.

Τα στοιχεία
Τα στοιχεία είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά τα δύο τελευταία χρόνια. Το δεύτερο τρίμηνο του 2021 οι κενές θέσεις φθάνουν τις 12.181 έναντι 5.594 το 2019 – αύξηση κατά 117,8%. Ωστόσο το δεύτερο τρίμηνο του 2022 – οι κενές θέσεις εργασίας εκτοξεύονται στις 27.246 σημειώνοντας νέα αύξηση κατά 123,7%.

Κατά την ΕΛΣΤΑΤ, «κενή θέση εργασίας» θεωρείται μια νεοδημιουργηθείσα θέση, μια ήδη κενή θέση ή μια θέση που πρόκειται να κενωθεί σύντομα, για την οποία ο εργοδότης έχει προβεί πρόσφατα σε δραστικές ενέργειες για να βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, εκτός της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι οι κενές θέσεις εργασίας αφορούν μόνο στους μισθωτούς

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες το πρόβλημα ταλανίζει τουλάχιστον πέντε παραγωγικούς κλάδοι της οικονομίας – πλην του τουρισμού –, οι επιχειρηματίες των οποίων αναζητούν – ματαίως – εργαζόμενους για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Οκτώ στους 10 δεν βρίσκουν προσωπικό
Χαρακτηριστικό είναι το εύρημα έρευνας σύμφωνα με την οποία οκτώ στους δέκα εργοδότες, δηλαδή το 78%, δυσκολεύονται να βρουν το κατάλληλο προσωπικό, εξαιτίας της έλλειψης εργαζόμενων με τις απαραίτητες δεξιότητες. Κι αυτό παρά το γεγονός αυτό ότι η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, περίπου στο 12%.

Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και κυρίαρχο στους παραγωγικούς κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού, των κατασκευών, των επιχειρηματικών υπηρεσιών, της τεχνολογίας – επικοινωνίας, των δραστηριοτήτων υγείας και της κοινωνικής μέριμνας.

Έρευνα του ΣΕΒ δείχνει ότι σε κλαδικό επίπεδο οι ελλείψεις εντοπίζονται κυρίως στην μεταποίηση όπου καταγράφεται ένα χάσμα της τάξης του 5-6%. Ειδικά για την μεταποίηση η σύγκριση με τον ευρωπαϊκό νότο είναι αποκαλυπτική. Δείχνει μεγάλα κενά απασχόλησης στην μεταποίηση στη χώρα μας που φτάνουν το 7,4% σε σύγκριση με την Πορτογαλία, το 6% σε σύγκριση με την Ιταλία, το 3% σε σύγκριση με την Ισπανία. Ανάλογα κενά υπάρχουν και στις επιχειρηματικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες τεχνολογίας.

Αυτά τα ελλείμματα και τα κενά είναι μια όψη της ισχνής παραγωγικής διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Είναι η άλλη όψη του χαμηλού μεριδίου των διεθνώς εμπορευσίμων προϊόντων και υπηρεσιών στο ΑΕΠ, των χαμηλών -αν και αυξανομένων τα τελευταία χρόνια- εξαγωγών, της χαμηλής συμμετοχής σε διεθνείς αλυσίδες παραγωγής αξίας, της χαμηλής συνθετότητας όσων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών παράγονται.

Από αναλύσεις του ΣΕΒ προκύπτουν ορισμένα επαγγέλματα – ειδικότητες, με υψηλή ζήτηση, στα οποία, ωστόσο, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλο προσωπικό.

Τα επαγγέλματα
Επαγγέλματα υψηλής ζήτησης στους κλάδους της Μεταποίησης, των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ), της Ενέργειας, των Logistics είναι:

-Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής
-Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών
-Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών
-Στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας
-Ηλεκτρολόγος παραγωγής
-Τεχνικός συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων
-Τεχνικός αυτοματισμού
-Χειριστής βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού
-Χειριστές μηχανημάτων έργου
-Τεχνίτης μετάλλου
-Τεχνίτης επεξεργασίας τροφίμων.

https://www.ot.gr/

προσθήκη του διαχειριστή

Κενές Θέσεις Εργασίας ( 2ο Τρίμηνο 2021 )