Η Ελλάδα έχει την μεγαλύτερη αναλογία φοιτητών στην Ευρώπη και την μεγαλύτερη ανεργία πτυχιούχων

Η ΑΔΙΠ έχει γίνει Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Σύμφωνα με την Έκθεση της ΑΔΙΠ για το 2017 που δημοσιεύτηκε 21-9-2018 :
Στο σύνολο των 28 χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα, με ποσοστό 6,58%, κατέχει την υψηλότερη θέση ως προς την αναλογία φοιτητών στο σύνολο του πληθυσμού, πολύ πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (3,84%).
Η Ελλάδα, σε σχέση με τον πληθυσμό της, εμφανίζει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό (0,34%), ενώ δεν περιλαμβάνεται στις χώρες που προσελκύουν φοιτητές από χώρες του εξωτερικού.

Απόφοιτοι: Προτίμηση, απασχόληση και ανεργία ανά επιστημονικό κλάδο

Η Ελλάδα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς την προτίμηση του αντικειμένου σπουδών, με σειρά προτίμησης τη διοίκηση επιχειρήσεων και τις επιστήμες μηχανικών και μεταποίησης.
Αντιθέτως, στη χώρα μας, οι ανθρωπιστικές επιστήμες έρχονται τρίτες σε σειρά προτίμησης έναντι των επιστημών υγείας, οι οποίες κατέχουν την τρίτη θέση στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης πτυχιούχων παρατηρείται στις επιστήμες υγείας (77%), με δεύτερη την εκπαίδευση (73%) και τελευταίες τις ανθρωπιστικές επιστήμες (65%).
Τα αντικείμενα σπουδών STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη καινοτομιών και, κατ’ επέκταση, στην οικονομική πρόοδο μιας χώρας.
Στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, η απασχόληση των αποφοίτων σπουδών STEM κυμαίνεται, κατά μέσο όρο, από 86% έως 90%. Η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία, με ποσοστά κάτω από το 80%, βρίσκονται μεταξύ των χωρών με τη χαμηλότερη απασχόληση στη συγκεκριμένη κατηγορία. Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ (με εξαίρεση την Εσθονία), οι απόφοιτοι των σπουδών STEM εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης έναντι των αποφοίτων ανθρωπιστικών, κοινωνικών σπουδών και δημοσιογραφίας.
Η Ελλάδα, στο σύνολο των ανέργων της χώρας, παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ανέργων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 25-34 ετών (28%), σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Εξάλλου, η Ελλάδα εμφανίζει από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης ατόμων ηλικίας 25-34 με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (66%), έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου (82%).

ΑΔΙΠ

προσθήκη του διαχειριστή:

Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ (με εξαίρεση την Εσθονία), οι απόφοιτοι των σπουδών STEM εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης έναντι των αποφοίτων ανθρωπιστικών, κοινωνικών σπουδών και δημοσιογραφίας.

Τελευταία τροποποίηση 8 Μαΐου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 23 Σεπτεμβρίου, 2018 15:57