Τι είναι η νανοτεχνολογία [video]

Το βίντεο των μαθητών του Γυμνασίου Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος για το διαγωνισμό «Τί είδος νανοτεχνολογία θέλουμε» περιγράφει με απλό και κατανοητό τρόπο τα χαρακτηριστικά της νανοτεχνολογίας και τις σπουδαίες προοπτικές ανάπτυξης εφαρμογών που προσφέρει σε πολλά διαφορετικά πεδία επιστημών.