Νέα επαγγέλματα

nea-epagelmata

Έρευνες του ομίλου Boston Consulting Group και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έδειξαν ότι:
 σε μια δεκαετία περίπου από σήμερα το 25% των θέσεων εργασίας θα έχει αντικατασταθεί από ρομπότ ή από έξυπνα λογισμικά
 στα επόμενα 20 χρόνια θα έχει χαθεί το 35% των θέσεων εργασίας στη Βρετανία, καθώς θα έχουν εκτοπισθεί από τον αυτοματισμό.

ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Οι έρευνες δείχνουν ότι τα επαγγέλματα που θα έχουν υψηλότερη ζήτηση θα προκύψουν λόγω της γήρανσης
του πληθυσμού, της μεταβολής του τρόπου που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και της πράσινης και
γαλάζιας ανάπτυξης.

ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 Διαδίκτυο , ξένες γλώσσες και περίθαλψη ανοίγουν πόρτες
 Πληροφορική και το Διαδίκτυο
 Μηχανικοί Λογισμικού
 Υγειονομική περίθαλψη, υπηρεσίες υγείας
 Οφθαλμολογία
 Αποκατάσταση
 Υγιεινή δοντιών
 Πράσινη ανάπτυξη και διαχείριση
 Ιχθυοκαλλιεργητές

ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 Αναλυτές Αειφόρου ανάπτυξης
 Διαχειριστές πράσινων επιχειρήσεων
 Βιολόγοι διατήρησης
 Δασολόγοι
 Διαχειριστές αγροκτήματος οργανικής παραγωγής
 Βιομηχανολόγοι
 Μηχανικοί ελέγχου Μόλυνσης
 Κατασκευαστές κτιρίων ενεργειακής απόδοσης
 Πράσινοι σχεδιαστές εσωτερικού χώρου

ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 Κατασκευαστές κτιρίων ενεργειακής απόδοσης
 Πράσινοι σχεδιαστές εσωτερικού χώρου
 Κλιματολόγοι
 Περιβαλλοντολόγοι
 Εμπορικοί– βιομηχανικοί σχεδιαστές
 Δικηγόροι περιβαλλοντικού δικαίου
 Διαχειριστές αποβλήτων
 Βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, ενεργειακές τεχνολογίες
 Χρηματοοικονομικά επαγγέλματα

ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 Αναλυτές αγοράς
 Επιχειρήσεις έτοιμου φαγητού
 Ναυτιλιακά Επαγγέλματα
 Βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία
 Αειφορική αλιεία
 Σχεδιασμός και κατασκευή βιοκλιματικών κτηρίων
 Ερευνητές σε μεθόδους παραγωγής και υλικών φιλικών προς το περιβάλλον
 Ανακυκλωτές ηλεκτρονικού υλικού ή ρουχισμού
πηγή

future_jobs_sheet