19 περιζήτητα επαγγέλματα για το 2016

Web developer

Διαφορά μεταξύ των μηνιαίων θέσεων εργασίας και προσλήψεων: 45,790

Job growth (2010 to 2015): 22,282

Μέση ωριαία αποζημίωση: $30.52

Accountant or auditor (Λογιστής ή ελεγκτής)

Διαφορά μεταξύ των μηνιαίων θέσεων εργασίας και προσλήψεων: 27,900

Job growth (2010 to 2015): 133,042

Μέση ωριαία αποζημίωση: $31.70

Registered nurse (Νοσοκόμες)

Διαφορά μεταξύ των μηνιαίων θέσεων εργασίας και προσλήψεων: 199,082

Job growth (2010 to 2015): 171,097

Μέση ωριαία αποζημίωση: $32.04

Speech-language pathologist (Λογοθεραπευτής)

Διαφορά μεταξύ των μηνιαίων θέσεων εργασίας και προσλήψεων: 22,410

Job growth (2010 to 2015): 9,641

Μέση ωριαία αποζημίωση: $34.40

Network and computer systems administrator

Διαφορά μεταξύ των μηνιαίων θέσεων εργασίας και προσλήψεων: 51,068

Job growth (2010 to 2015): 36,640

Μέση ωριαία αποζημίωση: $36.44

Occupational therapist (Εργοθεραπευτής)

Διαφορά μεταξύ των μηνιαίων θέσεων εργασίας και προσλήψεων: 26,072

Job growth (2010 to 2015): 11,952

Μέση ωριαία αποζημίωση: $37.89

Industrial engineer (Μηχανικός Βιομηχανίας)

Διαφορά μεταξύ των μηνιαίων θέσεων εργασίας και προσλήψεων: 47,279

Job growth (2010 to 2015): 25,426

Μέση ωριαία αποζημίωση: $39.18

Physical therapist (Φυσιοθεραπευτής)

Διαφορά μεταξύ των μηνιαίων θέσεων εργασίας και προσλήψεων: 39,711

Job growth (2010 to 2015): 27,473

Μέση ωριαία αποζημίωση: $39.61

Computer-systems analyst

Διαφορά μεταξύ των μηνιαίων θέσεων εργασίας και προσλήψεων: 46,852

Job growth (2010 to 2015): 87,023

Μέση ωριαία αποζημίωση: $39.76

Mechanical engineer (Μηχανολόγος Μηχανικός)

Διαφορά μεταξύ των μηνιαίων θέσεων εργασίας και προσλήψεων: 18,113

Job growth (2010 to 2015): 28,646

Μέση ωριαία αποζημίωση: $39.93

Information security analyst (Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων )

Διαφορά μεταξύ των μηνιαίων θέσεων εργασίας και προσλήψεων: 27,512

Job growth (2010 to 2015): 15,180

Μέση ωριαία αποζημίωση: $42.74

Medical and health services manager

Διαφορά μεταξύ των μηνιαίων θέσεων εργασίας και προσλήψεων: 51,833

Job growth (2010 to 2015): 26,080

Μέση ωριαία αποζημίωση: $44.62

Software developer, applications

Διαφορά μεταξύ των μηνιαίων θέσεων εργασίας και προσλήψεων: 83,649

Job growth (2010 to 2015): 126,277

Μέση ωριαία αποζημίωση: $45.92

Human-resources manager

Διαφορά μεταξύ των μηνιαίων θέσεων εργασίας και προσλήψεων: 17,315

Job growth (2010 to 2015): 14,218

Μέση ωριαία αποζημίωση: $49.41

Sales manager

Διαφορά μεταξύ των μηνιαίων θέσεων εργασίας και προσλήψεων: 52,808

Job growth (2010 to 2015): 35,399

Μέση ωριαία αποζημίωση: $53.20

Financial manager

Διαφορά μεταξύ των μηνιαίων θέσεων εργασίας και προσλήψεων: 39,906

Job growth (2010 to 2015): 37,458

Μέση ωριαία αποζημίωση: $55.44

Pharmacist ( Φαρμακοποιός )

Διαφορά μεταξύ των μηνιαίων θέσεων εργασίας και προσλήψεων: 31,536

Job growth (2010 to 2015): 14,591

Μέση ωριαία αποζημίωση: $58.15

Marketing manager

Διαφορά μεταξύ των μηνιαίων θέσεων εργασίας και προσλήψεων: 83,183

Job growth (2010 to 2015): 23,692

Μέση ωριαία αποζημίωση: $61.12

Computer and information systems manager

Διαφορά μεταξύ των μηνιαίων θέσεων εργασίας και προσλήψεων: 21,758

Job growth (2010 to 2015): 42,942

Μέση ωριαία αποζημίωση: $61.37

Πηγή

wef

Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι τα περισσότερα από τα περιζήτητα επαγγέλματα ανήκουν στο χώρο της πληροφορικής, υγείας, οικονομίας και Μηχανολογίας