Οι 15 τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας που ψηφίστηκαν.

Ρυθμίσεις Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 1. Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4186/2011, σχετικά με τη λειτουργία της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.). 2. Ρύθμιση θεμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 3. Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής. 4. Ρύθμιση θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης. 5. Ρυθμίσεις Ιδιωτικών Σχολείων. 6. Ρύθμιση Αρμοδιότητας Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.). 7. Τίτλοι Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης. 8. Θέματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 9. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 10%. 10. Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής Πολύτεκνων, Τρίτεκνων και Ειδικών Κατηγοριών. 11. Μετακίνηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ΥΠΑΙΘ. 12. Προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). 13. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 14. Ελληνικά Σχολεία Εξωτερικού. 15. Θέματα Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης.

πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που ψηφίστηκε.
Τα άρθρα που περιέχουν τις παραπάνω 15 τροποποιήσεις είναι τα: 44 έως 58

Καλοδήμος Δ.-ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Τα σχόλια είναι κλειστά.