Διεθνής επιστημονική διάκριση για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 10 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Άννα Κ. Ζαρκάδα και η απόφοιτη του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Πλήρους Φοίτησης (MSM full-time) Χριστίνα Πολυδώρου βραβεύτηκαν με το Outstanding Author Contribution Award 2014 – «Βραβείο Εξέχουσας Επιστημονικής Συμβολής» από το Emerald Literati Network-Awards for Excellence.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιστημονική διάκριση που απονέμεται κάθε χρόνο από τον παγκόσμιας εμβέλειας Εκδοτικό Οίκο Emerald, για να επιβραβεύσει τους συγγραφείς που έχουν συμβάλλει κάτι νέο και σημαντικό στην επιστημονική γνώση.

Η πρωτότυπη εργασία με τίτλο «You Might be Reputable but are you “Liked”? Orchestrating Corporate Reputation Co-Creation on Facebook» (Μπορεί να έχεις τη φήμη αλλά έχεις και τα “Like”? Ενορχηστρώνοντας τη Συμπαραγωγή Εταιρικής Φήμης στο Facebook) δημοσιεύτηκε στο Συλλογικό Τόμο Social Media in Strategic Management της Advanced Series in Management (Volume 11 pp.87-113) και εξετάζει πώς, όχι μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά και οι καταναλωτές χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες που προβλέπονται για τις Επαγγελματικές Σελίδες (Fan Pages) του Facebook συν-δημιουργούν θετική αλλά και αρνητική εταιρική φήμη (corporate reputation). Τα αποτελέσματα για τις μεγαλύτερες και πιο ευυπόληπτες επιχειρήσεις του κόσμου αναδεικνύουν πως λίγες μόνο έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του νέου αυτού μέσου επικοινωνίας για τη διαχείριση της φήμης τους ενώ οι καταναλωτές τους τις αξιοποιούν πλήρως και συχνά σχολιάζουν, κοινοποιούν, παραποιούν το εταιρικό μήνυμα αλλά και αναρτούν δικό τους περιεχόμενο στις εταιρικές σελίδες. Έτσι, λοιπόν, κλείνει η εποχή των εταιρικών μονόλογων και οι καταναλωτές είναι πλέον αυτοί που καθορίζουν τη ροή και την τύχη της εταιρικής επικοινωνίας.

Ο παγκόσμιας εμβέλειας Εκδοτικός Οίκος Emerald, με χαρτοφυλάκιο 290 επιστημονικών περιοδικών, πάνω από 2,350 βιβλίων και 106,000 συγγραφέων σε 130 χώρες προσφέρει δωρεάν στην επιστημονική κοινότητα την βραβευμένη εργασία των Ζαρκάδα και Πολυώρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.emeraldinsight.com/books.htm?chapterid=17094101

 

Πηγή: http://newpost.gr/

Σχολιάστε

eight + 20 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here