Σχολές ανά Πεδίο στο Μηχανογραφικό 2014

Το Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2014 eis_14  ΣΤΡ: Στρατός /ΑΣΤ: Αστυνομία /ΑΕΑ: Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες /ΑΕΝ: Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού /ΑΣΤΕ: Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης./ ΑΣΠΑΙΤΕ: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Πολλά ΜΜΕ σήμερα αναφέρουν (λανθασμένα)  ότι τα τμήματα του Μηχανογραφικού είναι 582 γιατί μετράνε τα κοινά τμήματα δύο φορές! Τα τμήματα του Μηχανογραφικού είναι 463 και όχι 582. Τα 5 σύνολα  του παραπάνω πίνακα δίνουν άθροισμα  581 και όχι 582 γιατί δεν έχει προσμετρηθεί η ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ για Πυροσβέστες.

Σύγκριση εισακτέων 2013& 2014 στα ΑΕΙ ανά Πεδίο:
1ο πεδίο ΑΕΙ: eis_aei_2014_1p.pdf
2ο Πεδίο ΑΕΙ: eis_aei_2014_2p.pdf
3ο Πεδίο ΑΕΙ: eis_aei_2014_3p.pdf
4ο Πεδίο ΑΕΙ: eis_aei_2014_4p.pdf
5ο Πεδίο ΑΕΙ: eis_aei_2014_5p.pdf
Πραγματική αύξηση έχουμε εάν η μεταβολή είναι παραπάνω από 20% επειδή το 2013  δόθηκε επιπλέον 20% των θέσεων σε ειδικές κατηγορίες (Κοινωνικά Κριτήρια,   Τρίτεκνοι και Πολύτεκνοι)  . Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι έχουμε συνολική μείωση των εισακτέων στο 1ο πεδίο και αύξηση σε όλα τα υπόλοιπα 4. Σε κάθε πεδίο υπάρχουν σχολές που αυξήθηκε ο  αριθμός των εισακτέων (>20%) και σχολές που μειώθηκε ο αριθμός των εισακτέων (<20%)

Καλοδήμος Δ. Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας