Υπουργός Παιδείας προς Γεωπονικό: Μπάστε τους όλους!

Είναι δυνατόν το Συμβούλιο του Ιδρύματος μαζί και η Σύγκλητος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας να στέλνουν επιστολές στο Υπουργείο Παιδείας ότι μπορούν να υποδεχθούν για να εκπαιδεύσουν την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά το πολύ 460 φοιτητές συνολικά και το Υπουργείο στη συνέχεια να ανακοινώνει ότι θα εισαχθούν οι… διπλάσιοι; Δηλαδή τελικά ο Υπουργός Παιδείας νομίζει ότι έτσι, με μια επιπόλαιη απόφαση, θα ξαποστείλει 800 νέα παιδιά να γίνουν δήθεν καταρτισμένοι γεωπόνοι πιστεύοντας ότι θα συμβάλλουν στην περίφημη ανάπτυξη που οραματίζεται για τη Νέα Ελλάδα ;
ΟΛΟ το άρθρο εδώ