Οι μαθητές της Α Λυκείου δεν ξέρουν ποια Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού να δηλώσουν για τη Β Λυκείου

Οι μαθητές της Α Λυκείου δεν ξέρουν ποια Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού να δηλώσουν για τη Β Λυκείου γιατί το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανακοινώσει για το Νέο Λύκειο σημαντικές παραμέτρους. Οι Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού
Β Λυκείου είναι δύο: • Ανθρωπιστικών Σπουδών & • Θετικών Σπουδών ενώ για την Γ Λυκείου είναι τρεις αλλά πρακτικά είναι 5 γιατί τα επιστημονικά πεδία έχουν διαφορετικά μαθήματα.
1. Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές
2. Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3. Επιστήμες Υγείας
4. Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες.
5. Παιδαγωγικών Επιστημών
Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανακοινώσει:
-αν ένας μαθητής μπορεί να αλλάξει Ομάδα Προσανατολισμού από την Β στη Γ Λυκείου
-Ποιες σχολές ανήκουν σε κάθε επιστημονικό πεδίο
-το μάθημα αυξημένης βαρύτητας της κάθε σχολής
neogel-ep

Καλοδήμος Δ./Υπεύθυνος ΣΕΠ/ΚΕΣΥΠ Λαμίας.

1 σκέψη στο “Οι μαθητές της Α Λυκείου δεν ξέρουν ποια Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού να δηλώσουν για τη Β Λυκείου

  1. Δημήτρη θεωρώ ότι η δυνατότητα αλλαγής ομάδας προσανατολισμού προκύπτει από την σχετική διατύπωση στο νόμο ή από την μη διατύπωση αν θέλεις περί υποχρεωτικής επιλογής συγκεκριμένης ομάδας στην τρίτη τάξη. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 ορίζει:

    “Στη Γ΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα τεσσάρων (34) ωρών, που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας δεκατεσσάρων (14) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και τρεις (3) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού:
    την Ομάδα Ανθρωπιστικών, την Ομάδα των Θετικών και την Ομάδα των Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών μεταξύ των οποίων οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν αυτήν της προτίμησής τους.
    Εκάστη από τις ομάδες αυτές περιλαμβάνει είκοσι (20) συνολικά διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.”

    Η διατύπωση περί επιλογής ομάδας της προτίμησής τους χωρίς προαπαιτούμενο θεωρώ ότι δεν βάζει φραγμούς στην περίπτωση που κάποιος θέλει να ενταχθεί σε ομάδα προσανατολισμού στην τρίτη τάξη διαφορετική της δευτέρας τάξης. Άλλωστε και μόνο το γεγονός ότι στην τρίτη τάξη έχουμε τρεις ομάδες έναντι δύο της δευτέρας αποτελεί δηλωτικό ότι κάποιος μπορεί να αλλάξει. Φυσικά δεν έχεις άδικο. Και αυτό πρέπει να περιγραφεί ξεκάθαρα γιατί ο καθείς μπορεί να ερμηνεύει κατά το δοκούν – αλλά και τα μη γνωστά ακόμα θέματα για την πρόσβαση πρέπει να ξεκαθαριστούν.

Τα σχόλια είναι κλειστά.