Αστυνομία: Μισές θέσεις μεγαλύτερες βάσεις

-Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε διακόσιοι πενήντα (250).
Το 2013 είχαν εισαχθεί 500.

-Ο αριθμός των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε σαράντα (40).Το 2013 είχαν εισαχθεί 80.

Δηλαδή και στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας φέτος έχουμε τους μισούς εισακτέους. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα τη σημαντική άνοδο των βάσεων. Με τις 580 θέσεις το 2013  είχαμε τις παρακάτω βάσεις:  

ast_2013

Καλοδήμος Δ. – Υπεύθυνος ΣΕΠ – ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Τα σχόλια είναι κλειστά.