Τα «μυστικά» των αποδοχών για νέα στελέχη

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ
Ημερμομηνία καταχώρησης: Mar 26 2007 at 06:33:34 PM

Τα «μυστικά» των αποδοχών για νέα στελέχη

Υπάρχουν θέσεις εργασίας που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση για στελέχη με μικρή εμπειρία, και που πληρώνουν καλύτερα από τον βασικό μισθό;

Στις σημερινές συνθήκες της αγοράς, είναι λίγο παρακινδυνευμένο να μιλάμε για θέσεις εργασίας με μεγάλη ζήτηση και ο λόγος είναι ότι και μεγάλη προσφορά υποψηφίων σε όλες τις ειδικότητες υπάρχει, και οι εταιρείες δεν προσφέρουν τόσες πολλές θέσεις. Σίγουρα, όμως, υπάρχουν θέσεις εργασίας που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση συγκριτικά με άλλες. Τέτοιες θέσεις εργασίας είναι :
των πωλήσεων,
των οικονομικών / λογιστικών ειδικοτήτων,
θέσεις εξειδικευμένων μηχανικών /τεχνικών στους τομείς πληροφορικής και δικτύων,
αυτοματισμών,
τηλεπικοινωνιών,
ιατρικών μηχανημάτων,
ψηφιακής εικόνας,
καθώς και των αναλυτών / προγραμματιστών με γνώση των νέων γλωσσών προγραμματισμού συστημάτων.

Σε αυτές τις θέσεις οι νέοι εργαζόμενοι αμείβονται πάνω από τον βασικό μισθό, διότι είναι συνεχούς ζήτησης και διαρκώς αναπτυσσόμενες. Βέβαια, όλα αυτά ισχύουν σε ένα λογικό βάθος χρόνου, καθώς οι συνεχείς αλλαγές των αναγκών της αγοράς και του ανταγωνισμού πιθανόν να μη μας επιτρέπουν να λέμε τα ίδια μετά 18 ή 20 μήνες.

Σε ποιους κλάδους και από ποιες εταιρείες καταγράφεται συνήθως τέτοια ζήτηση;
Όλες οι ενδείξεις είναι ότι ο κλάδος των υπηρεσιών συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ζήτηση. Ειδικότερα, ο χώρος των εταιρειών υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών φαίνεται να προηγείται. Ακολουθούν εταιρείες που εμπορεύονται κατασκευαστικά – δομικά προϊόντα και εμπορικά είδη, καθώς και χημικά, φαρμακευτικά και καλλυντικά.
Όσον αφορά τις εταιρείες, ανέκαθεν οι πολυεθνικές -ξένες και όσες ελληνικές υπάρχουν -και οι μεγάλες και οργανωμένες ελληνικές επιχειρήσεις αμείβουν αυτές τις θέσεις για τις οποίες μιλάμε με μισθούς ανώτερους του βασικού. Επίσης παρατηρείται ότι σε αρκετές περιπτώσεις, ελληνικές μεσαίου μεγέθους εταιρείες, στην προσπάθεια τους να προσελκύσουν ικανοποιητικού επιπέδου υποψηφίους, αμείβουν αυτές τις θέσεις με μισθούς πάνω από τον βασικό.

Σε ποια επίπεδα κυμαίνονται οι αποδοχές για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί κανείς να πάρει κάτι παραπάνω; Πόσο «μετράνε» τα μεταπτυχιακά;
Ως ενδεικτικές μεικτές αποδοχές για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας θα ανέφερα το ποσό των επτακοσίων έως οκτακοσίων ευρώ μηνιαίως. Όσον αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος μπορεί να πάρει μεγαλύτερες αποδοχές, είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστούν, γιατί δεν ισχύουν τα ίδια δεδομένα για όλες τις εταιρείες στους κλάδους που προαναφέρθηκαν, ακόμη και μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου που θέλουν να καλύψουν θέσεις της ίδιας ειδικότητας.
Το πόσο πάνω από τον βασικό μισθό θα αμειφθεί ένα νέο στέλεχος σε κάποια συγκεκριμένη θέση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας, η ύπαρξη δομημένου συστήματος αμοιβών που πρέπει να ακολουθείται για τη διατήρηση ισορροπιών, οι απαιτήσεις της θέσης, η ένταση της ανάγκης για την κάλυψη της θέσης και -σε μεγάλο βαθμό -τα ατομικά προσόντα και οι ικανότητες του υποψηφίου. Σε αυτά τα ατομικά προσόντα σαφώς και περιλαμβάνεται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Πότε μπορεί να προσφέρονται κάποιες επιπλέον παροχές (π.χ. ιδιωτική ασφάλιση, μπόνους κ.λπ.);
Από τις παροχές στις οποίες αναφέρεστε, η ιδιωτική ασφάλιση, για παράδειγμα, είναι προαιρετική εκ μέρους της εταιρείας, έστω και αν είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των πολυεθνικών και μεγάλων ελληνικών εταιρειών. Συνεπώς, η παροχή αυτή είτε προβλέπεται για ένα νέο στέλεχος και την απολαμβάνει, είτε δεν προβλέπεται -και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
Όσον αφορά το μπόνους, χρειάζεται να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Υπάρχει μπόνους που αποτελεί μέρος των αποδοχών της θέσης (για παράδειγμα, στις πωλήσεις), και μπόνους που είναι παροχή της εταιρείας σε συγκεκριμένες θέσεις στελεχών. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι, για ένα υποψήφιο στέλεχος στον χώρο των πωλήσεων το θέμα του μπόνους αποτελεί ένα κομμάτι της συζήτησης για τις αποδοχές του, ενώ για στελέχη άλλων θέσεων τα μπόνους δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Με ποια άλλα κριτήρια συνιστάται να επιλέγει ένας υποψήφιος τις πόρτες των εταιρειών που θα χτυπήσει;
Υπάρχουν διάφορα κριτήρια που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστική; σημασίας σε ό,τι αφορά την επιλογή εταιρείας. Ενδεικτικά αναφέρω ένα από τα πλέον κοινά: ποια είναι η θέση της εταιρείας στον κλάδο της, ως όνομα. Ένα άλλο είναι η συνολική οικονομική της εικόνα, όπως αποτυπώνεται στους ισολογισμούς της.
Υπάρχουν, όμως, και άλλα σημαντικά κριτήρια, όπως οι προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης που προσφέρονται στον υποψήφιο, η ύπαρξη αποτελεσματικής οργάνωσης και συστημάτων διοίκησης κλπ. Θα πρέπει, πάντως, να τονίσουμε, ότι και αυτά τα κριτήρια δεν διασφαλίζουν ότι ο υποψήφιος θα κάνει οπωσδήποτε τη σωστή επιλογή.
Συνέντευξη του Χρήστου Οικονομόπουλου Δ/ντή της PCM
ΤΑ ΝΕΑ 26-3-2007