Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
18.02.2015

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράμματα).

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, με εξειδίκευση σε κλάδους που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής, αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής.

Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s Degree).
Για το ακαδημαϊκό έτος 2015 / 2016 θα χορηγηθούν επτά (7) συνολικά υποτροφίες.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η   30η Απριλίου 2015.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε:

 • Την αναλυτική Προκήρυξη του Προγράμματος
  (πατήστε εδώ)
 • Το σχετικό Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης
  (πατήστε εδώ)
 • Υπόδειγμα Βεβαίωσης Βαθμολογικής Κατάταξης Υποψηφίου (ελληνικά)
  (πατήστε εδώ)
 • Υπόδειγμα Βεβαίωσης Βαθμολογικής Κατάταξης Υποψηφίου (αγγλικά)
  (πατήστε εδώ)