Ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών για την 10η μέρα κατάληψη του κεντρικού κτηρίου

Ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών – 8/4/2015

Σήμερα, 10η μέρα κατάληψης του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου, οι βασικές λειτουργίες που το καθιστούν κέντρο ενός ζώντος εκπαιδευτικού οργανισμού έχουν νεκρώσει.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
-Η κεντρική διοίκηση είναι εντελώς αποκομμένη από τις κοσμητείες και τα 30 και πλέον τμήματα του Πανεπιστημίου.
-Η παρακώλυση της λειτουργίας του κεντρικού πρωτοκόλλου του Ιδρύματος έχει επιφέρει την απόλυτη αδυναμία επικοινωνίας του Πανεπιστημίου με τις δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργεία, Δήμους κ.τ.λ.), καθώς και με ιδιωτικούς και άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επισημαίνεται ότι, εν όψει της ψήφισης του σχεδίου νόμου για την επαναφορά των διαθεσίμων υπαλλήλων, οι περί τους 350 ενδιαφερόμενοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την προβλεπόμενη αίτηση μέσω κεντρικού πρωτοκόλλου για την επαναφορά τους στη θέση που κατείχαν πριν από τη διαθεσιμότητα. Το αποτέλεσμα θα είναι να καθυστερήσει αυτή η διαδικασία, να παρατείνεται η αγωνία των διαθεσίμων υπαλλήλων και να στερείται και εξ αυτού του λόγου το ΕΚΠΑ των υπηρεσιών τους.
-Επίσης λόγω της μη λειτουργίας του πρωτοκόλλου και των νομικών υπηρεσιών του Ιδρύματος έχει διακοπεί η διαδικασία σύνταξης και υπογραφής των απαραίτητων συμβάσεων για θέματα που σχετίζονται  με την πυρασφάλεια, τη συντήρηση ανελκυστήρων και γενικότερα τη φύλαξη και φροντίδα των κτηρίων του Πανεπιστημίου.
-Η λειτουργία της Συγκλήτου και των λοιπών συλλογικών οργάνων έχει ουσιαστικά αναβληθεί επ’ αόριστον, καθυστερώντας τη διευθέτηση επιτακτικών ζητημάτων ως προς την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου.
– Η φοιτητική μέριμνα, όπως επίσης όλες οι επιμέρους διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες, στην πράξη υπολειτουργούν, εφόσον οι Πρυτανικές αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα να επέμβουν ούτε καν σε επείγοντα θέματα, τα οποία χρήζουν συγκεκριμένης διοικητικής υποστήριξης (πρωτόκολλο, σφραγίδες, συνεργασία με διάφορες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου κ.τ.λ.).
– Οι υπηρεσίες διεθνών σχέσεων, οι συνεργασίες επομένως με άλλα Πανεπιστήμια, τα προγράμματα Εrasmus για την ανταλλαγή των φοιτητών κ.τ.λ. έχουν επίσης αναγκαστικά αναστείλει τη λειτουργία τους.
-Οι ορκωμοσίες των φοιτητών -οι πλέον ξεχωριστές ημέρες σταδιοδρομίας, που οι ίδιοι οι φοιτητές μας επιζητούν ως ολοκλήρωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τους σπουδών-μετατίθενται ή αναβάλλονται διαρκώς, καθώς είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν στην υπό κατάληψη κεντρική αίθουσα του Πανεπιστημίου.
-Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί και η εκ των πραγμάτων ακύρωση ή αναβολή  από μακρού προγραμματισμένων εκδηλώσεων (διαλέξεων, αναγορεύσεων, συνεδρίων του Πανεπιστημίου) με προφανή ζημία κύρους και αξιοπιστίας των επιστημονικών προγραμματισμών του Ιδρύματος.
Κατά τη διάρκεια των 10 αυτών ημερών, έχουμε επανειλημμένα προσπαθήσει σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να τερματισθεί η κατάσταση αυτή, χωρίς αποτέλεσμα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει προηγούμενο σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και σε όλες τις χώρες του πολιτισμένου κόσμου, να αφήνεται σε κατάληψη και εγκατάλειψη ένα κεντρικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο για τόσες ημέρες.
Λυπούμαστε βαθύτατα γι’ αυτόν τον αρνητικό άθλο σε παγκόσμιο επίπεδο.