Τμήμα Μηχανικών Η/Υ,Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωv (Βόλος) (κωδ:220)

http://www.inf.uth.gr/

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, δίνοντας, παράλληλα, στους φοιτητές την δυνατότητα να επιλέξουν με ευελιξία τα μαθήματα των Τομέων, στους οποίους επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση (οδηγός σπουδών). Οι Γνωστικοί Τομείς του Τμήματος είναι οι ακόλουθοι:

1. Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών

2. Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

3. Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

4. Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Η προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών είναι πέντε (5) έτη.

Τελαυταία τροποποίηση 20 Ιουνίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 6 Ιουλίου, 2009