Πολιτισμικής Tεχνολογίας και Eπικοινωνίας (Κωδ:354)

Πολιτισμικής Tεχνολογίας και Eπικοινωνίας (354)
στο site σχολής αναφέρεται:
http://www.ct.aegean.gr/

Σκοπός – Στόχοι – Αντικείμενο Σπουδών του ΤΠΤΕ

Tο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΤΕ) ιδρύθηκε το 2000. Έχει χρηματοδοτηθεί από τα έργα «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου» και «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης –ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (2001-2004)» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Εδρεύει στην πόλη της Μυτιλήνης και δέχεται υποψηφίους από το 1ο και 4ο επιστημονικό πεδίο. Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να πάρουν μέρος στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη ΠΕ πληροφορικών στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στόχος του ΤΠΤΕ είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων

 • στις τεχνολογίες πληροφορικής
 • στις πολιτισμικές σπουδές
 • στις εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την παραγωγή και διαχείριση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

Πρόκειται για ένα Τμήμα διεπιστημονικό που προάγει την Πολιτισμική Πληροφορική (Cultural Informatics), δηλαδή συνδυάζει την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες με εφαρμογές προβολής και διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου. Σ’ αυτό το πλαίσιο αναπτύσσει τέσσερα επιστημονικά και ερευνητικά πεδία εξειδίκευσης, που αποτελούν τις τέσσερις κατευθύνσεις σπουδών :

 1. Μουσειολογία
 2. Πολιτιστική Αναπαράσταση και Νέες Τεχνολογίες
 3. Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία
 4. Οπτικοακουστική Επικοινωνία

Έτσι το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:

 • μαθήματα Πληροφορικής, με έμφαση στον Προγραμματισμό, στην Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών, στην Επικοινωνία Ανθρώπου Η/Υ, στις Βάσεις Δεδομένων, στο Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Δικτυακών Εφαρμογών Πολυμέσων
 • μαθήματα Θεωρίας του Πολιτισμού, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Επικοινωνίας, Ποιοτικών και Ποσοτικών Μεθόδων Έρευνας, Μουσειολογίας και Μουσειοπαιδαγωγικής, Πολιτιστικής Αναπαράστασης, Ήχου και Ηχητικών Εφαρμογών, Θεωριών Μάθησης και Εκπαιδευτικών Εφαρμογών, Σύνθεσης Οπτικοακουστικών Δεδομένων, Οπτικής Επικοινωνίας

Μέρος του προγράμματος σπουδών αποτελεί η Θερινή Πρακτική Άσκηση των φοιτητών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις γνωστικές και τεχνολογικές δεξιότητες που προάγει το ΤΠΤΕ. Στόχος της ΘΠΑ είναι η άμεση διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών των φοιτητών με την πρακτική εφαρμογή.

Η διδασκαλία γίνεται σε αίθουσες ανακαινισμένων παλιών αρχοντικών της πόλης της Μυτιλήνης, σε εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σύγχρονα προγράμματα επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων, ενώ στην υποδομή του τμήματος συμπεριλαμβάνονται στούντιο και σουίτες μοντάζ.

Έρευνα

Το ΤΠΤΕ συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις για την υλοποίηση ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Διαθέτει εννέα θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια τα οποία αναπτύσσουν ερευνητική δράση στους εξειδικευμένους τομείς δραστηριότητας τους

Λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική» που προωθεί την έρευνα σε καινοτόμες εφαρμογές της Πληροφορικής στο χώρο του Πολιτισμού και της Μουσειολογίας.

Στην ερευνητική δραστηριότητα του ΤΠΤΕ εντάσσεται και η εκπόνηση πρωτότυπων διατριβών των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος. Προοπτικές Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας .

Προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι του ΤΠΤΕ μπορούν να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία για το δημιουργικό σχεδιασμό εξειδικευμένων εφαρμογών, την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, την πολιτιστική διαχείριση και προβολή. Θα είναι επαγγελματικά ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και θα σταδιοδρομήσουν σε χώρους εργασίας όπως:

 • βιομηχανία πολυμέσων
 • εκδόσεις / διαφήμιση
 • βιομηχανία ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων
 • βιομηχανία ψυχαγωγίας – animation, video games
 • εκπαιδευτική τεχνολογία και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
 • μουσεία – οργάνωση, διαχείριση, επικοινωνία, ψηφιακές / εικονικές εφαρμογές
 • πολιτιστική διαχείριση – καταγραφή προβολή και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς
 • πολιτιστική αναπαράσταση (performing arts & practices) – οργάνωση και διαχείριση αναλογικών και ψηφιακών διαδραστικών εκθέσεων (interactive exhibitions), δράσεων (events) και εκδηλώσεων (festivals)
 • πολιτιστικός σχεδιασμός (cultural design)

Τελαυταία τροποποίηση 20 Ιουνίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 7 Ιουλίου, 2009