Πολλοί φοιτητές και λίγοι καθηγητές στα ΑΕΙ της περιφέρειας

Ο κόσμος είναι απελπισμένος και το Υπουργείο συνεχίζει να προβλέπει πολύ λιγότερους εισακτέους για τα κεντρικά ΑΕΙ από ότι προβλέπει ο πληθυσμός των αντίστοιχων περιφερειών ή ο αριθμός των καθηγητών στα αντίστοιχα ιδρύματα. Είναι δυνατόν στην Αρχιτεκτονική του ΕΜΠ, με 76 καθηγητές, το Υπουργείο να προβλέπει 110 θέσεις εισακτέων, και στην Αρχιτεκτονική στο Δημοκρίτειο με λιγότερο από το 1/4 των καθηγητών (18) να προβλέπει περισσότερους εισακτέους; Με ποιό σκεπτικό αιτιολογούνται τέτοιες διακρίσεις; Είστε σίγουροι ότι το Υπουργείο μπορεί να σχεδιάσει αποτελεσματικά για τα 500+ τμήματα των ΑΕΙ και τους περίπου 70.000 εισακτέους; Μήπως θα έπρεπε το Υπουργείο να εφαρμόσει (επί τέλους) το νόμο;

Δάφνη Μανουσάκη, Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης 

arxm1415

http://www.opengov.gr/ypepth/?c=25848