Μηχανογραφικό 2015 με βάσεις 2014 ( κατ. 90% & κατ. 10%)

Last updated on June 23rd, 2015 at 04:03 am

Μηχανογραφικό 2015 με βάσεις 2014 (κατ.90%) εδώ

Μηχανογραφικό 2015 με βάσεις  2014  (κατ.10%=6%+4%) εδώ

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθµού εισακτέων του 2015 κατανέµονται στους υποψηφίους του έτους 2013 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2014 ποσοστό 60%

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com