Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας ( κωδ: 284)

Από τον Ιούνιο του 2015 εντάσσεται στους Βιολόγους ΠΕ04.04  (αναλυτικά εδώ )

Οδηγός Σπουδών 2014-15 εδώ

Το  Τμήμα  Βιοχημείας  και  Βιοτεχνολογίας  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας  ιδρύθηκε  με  το  υπ’άριθμ.  82  Προεδρικό  Διάταγμα  που  δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ 72/10/3/2000 .

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας βρίσκεται στη Λάρισα και ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας μαζί με τα Τμήματα Ιατρικής και Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το τμήμα εισήγαγε τους πρώτους του φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 2000 και βρίσκεται σήμερα στο δέκατο πέμπτο έτος της λειτουργίας του. Ως το πρώτο Τμήμα στην Ελλάδα στον τομέα τόσο της Βιοχημείας όσο και της Βιοτεχνολογίας, επωμίστηκε το βαρύ φορτίο να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα σπουδών αντίστοιχο των άλλων προηγμένων χωρών και ενταγμένο στις ιδιαιτερότητες και προτεραιότητες της Ελλάδας.

Σήμερα, μετά την χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος αλλά και την χαρτογράφηση σημαντικού αριθμού γονιδιωμάτων από ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς, μικρόβια και ιούς που ακολούθησε η Βιοχημεία και η Βιοτεχνολογία αποτελούν έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας φιλοδοξεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση και ευελπιστεί να δημιουργήσει μια γενιά επιστημόνων με άμεση αντίληψη από τα αρχικά στάδια εκπαίδευσης τους, αφενός των απαιτήσεων και των προβλημάτων των ελληνικών Επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας και έξυπνης εξειδίκευσης και αφετέρου των προκλήσεων της ίδιας της επιστήμης σε θέματα βασικής αλλά και εφαρμοσμένης έρευνας. Σε τομείς αιχμής όπως οι –ομικές Τεχνολογίες, η Βιολογία Συστημάτων και η Συνθετική Βιολογία- όπου οι επιστημονικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, το Τμήμα θεωρεί την έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση των φοιτητών του σαν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σήμερα, μετά από 14 χρόνια λειτουργίας, το Τμήμα είναι αυτόνομο, διαθέτει δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στελεχώνεται από 20 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, 6 πανεπιστημιακούς υποτρόφους, 6 μέλη τεχνικού και 6 διοικητικού προσωπικού. Το τμήμα έχει αναπτύξει συνεργασίες υψηλού επιπέδου με εθνικά και διεθνή επιστημονικά Ιδρύματα, έχει χρηματοδοτηθεί μέσα από σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και έχει συμβάλλει ενεργά στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, με δημοσιεύσεις πλήθους επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα διεθνή περιοδικά. Παράλληλα συνεισφέρει δυναμικά στην ανάπτυξη της περιφέρειας Θεσσαλίας μέσα από ερευνητικά προγράμματα καινοτομίας και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε συνεργασία με το Θεσσαλικό ιδιωτικό τομέα ιδιαίτερα στον κλάδο της αγροδιατροφής.

Το 2011 το Τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) από μία Διεθνή επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και τα συμπεράσματα τους ήταν πως το Τμήμα έχει τη δυναμική και το προσωπικό να επιτύχει στο άμεσο μέλλον αριστεία αλλά και πως οι απόφοιτοι του έχουν σημαντικό επιστημονικό υπόβαθρο. Πρόσφατα, ανακοινώθηκε η ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας του έργου για την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου κτιρίου 5700 τ.μ. που θα εξυπηρετεί πλήρως τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος. Το κτίριο αναμένεται να παραδοθεί το 2016 και θα προσδώσει νέα δυναμική στην ακαδημαϊκή πορεία του Τμήματος.

Στο Τμήμα σήμερα φοιτούν 506 Προπτυχιακοί και 100 Μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και 32 Υποψήφιοι Διδάκτορες, ενώ έχουν ήδη αποφοιτήσει 412 Βιοχημικοί-Βιοτεχνολόγοι, 220 μεταπτυχιακοί και έχουν απονεμηθεί 28 Διδακτορικά Διπλώματα, συμβάλλοντας σημαντικά στο άνοιγμα της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Φεβρουάριος 2014

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπλ. Καθ. Δημήτριος Λεωνίδας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ Διδακτικές μονάδες / ECTS
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Γενική Βιολογία 6
Γενική Χημεία για Βιοεπιστήμες 6
Οργανική Χημεία 6
Δομή και Ανάλυση Βιομορίων 5
Εισαγωγή στην Πληροφορική και στην Υπολογιστική διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων 5
Αγγλική Ορολογία 2
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Βιοοργανική Χημεία 6
Βιοσύνθεση νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών – γονιδιακή έκφραση 6
Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι 6
Κυτταρική Βιολογία 6
Βιοστατιστική 6
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Ενζυμολογία 6
Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών ΙΙ 6
Γενετική 6
Μοριακή Βιολογία 6
Μικροβιολογία-Ιολογία 6
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Μεταβολισμός 6
Βιοπληροφορική 6
Φυσιολογία Φυτών 6
Μεταγωγή Σήματος 6
Βιοτεχνολογία Ζώων 6
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Βιοχημική Φαρμακολογία 5
Βιοχημική Τοξικολογία 5
Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών 5
Αναπτυξιακή Βιολογία 5
Εξέλιξη 5
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία 5
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Βιοφυσική 5
Ιατρική Γενετική 5
Κλινική Βιοχημεία 5
Από τη Γονιδιωματική στη Βιολογία Συστημάτων 5
Βιοτεχνολογία Φυτών 5
Πρακτική Εργασία 5
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Μαθήματα Επιλογής 30
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Μαθήματα Επιλογής 6
Διπλωματική Εργασία 24

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ECTS Εξάμηνο
Διατροφική & Μεταβολική Βιοχημεία 5 7
Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία 3 7
Μοριακή Ιολογία 3 8
Μοριακή Διαγνωστική 3 7
Μοριακή ογκογένεση 3 8
Ανοσολογία 4 7
Βιοχημεία κυτταρικής βλάβης και προστασίας 4 7
Κυτταροκαλλιέργειες 4 7
Νευροεπιστήμες & συμπεριφορά 4 7
Φαρμακογενετική – Φαρμακογονιδιωματική 3 8
Φάρμακα στον αθλητισμό:antidoping, διεθνείς κανονισμοί, έρευνα WADA 3 8
Ορμονική Ρύθμιση Μεταβολισμού 4 7
Δομική Βιοχημεία 4 7
Συνθετική Βιολογία 4 7
Αναλυτική Βιοχημεία 4 7
Ενόργανη Ανάλυση 3 7
Ειδικά Θέματα Οργανικής Σύνθεσης 4 8
Μοριακή οικολογία 3 8
Πληθυσμιακή Γενετική 3 8
Τεχνολογία επεξεργασίας αποβλήτων 4 8
Ειδικά μαθήματα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας 2 7
Βιοτεχνολογία Εντόμων 2 7
Βιοχημική Μηχανική 4 7
Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού 4 7
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα 2 7
Ακαδημαϊκή Γραφή στη Βιοχημεία – Βιοτεχνολογία στην Αγγλική 2 8
Εξέλιξη ιδεών στις Βιολογικές Επιστήμες 2 7
Βιοηθική 2 8
Διδακτική με έμφαση στις Βιοεπιστήμες 2 8
Σύγχρονες παιδαγωγικές κατευθύνσεις 2 7
Γαλλική Ορολογία 2 7

1. Οι φοιτητές πρέπει να περάσουν το 85% των μαθημάτων του 1ου και 2ου έτους πριν συνεχίσουν τις σπουδές τους στο τρίτο έτος.
2. Το σύνολο των 240 ECTS κατανέμεται ως εξής: 175 ECTS (73%) σε μαθήματα κορμού – (29 ECTS (12%) σε Διπλωματική και Πρακτική Εργασία- 36 ECTS σε Μαθήματα Επιλογής (15%)
3. Στο τέταρτο έτος υπάρχουν μόνο μαθήματα επιλογής και μπορούν να διαμορφώσουν μια κατεύθυνση εφόσον το επιθυμεί ο φοιτητής.
4. Τα μαθήματα επιλογής μπορούν να δίνονται αυτοτελώς ή ως modules. Κάθε module θα έχει τα δικά του ECTS και άρα θα γίνεται ανεξάρτητα και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εξάμηνο με δικές του εξετάσεις. Κάθε module διδάσκεται σε ένα μόνο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό).

Προσοχή: Από τον Ιούνιο του 2015 εντάσσεται στους Βιολόγους ΠΕ04.04

Τελαυταία τροποποίηση 20 Ιουνίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 24 Ιουνίου, 2015