Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (124)

Οδηγός Σπουδών 2013-14 εδώ
Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών λειτουργεί από το έτος 1963.

Αποστολή του Τμήματος
Οι στόχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης καθώς και ο εκπαιδευτικός και επιστημονικός  προσανατολισμός του, προσδιορίζονται από τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων του, όπως αυτά αναλύονται στο πρόγραμμα σπουδών του. Ειδικότερα, η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στη σπουδή και ανάλυση όλων των σύγχρονων προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των υπηρεσιών της. Η προσπάθειά του εστιάζεται στην παροχή προς τους φοιτητές μιας ολοκληρωμένης εμπέδωσης όλων των βασικών πεδίων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, και στον εφοδιασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη του σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους. Την ολοκληρωμένη κάλυψη των βασικών θεμάτων και μεθόδων που αφορούν τα προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης, προσφέρει ακόμη ένας στόχος του Τμήματος, η προώθηση των επιστημών οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 169/97 (ΦΕΚ 145/8.7.1997/τ.Α΄) το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών χορηγεί ενιαίο πτυχίο δύο κατευθύνσεων: α) της Δημόσιας Οικονομικής και
β) των Δημοσίων Θεσμών.
Έχουν θεσμοθετηθεί τέσσερις τομείς:
Δημοσίου Δικαίου, Οικονομίας, Διοικητικής Επιστήμης και Φορολογίας και Ελεγκτικής. Δυνάμει του Ν.2515/97 (ΦΕΚ 154/25.7.1997/τ.Α΄) οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Τέλος, από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 λειτουργεί Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση με πέντε κατευθύνσεις (Εθνικής και Κοινοτικής Διοίκησης, Νομικού Πολιτισμού, Οικονομικής Επιστήμης, Φορολογίας και Ελεγκτικής, Σύγχρονων Μεθόδων Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης – Δημόσιο Management – ΦΕΚ 324/11.02.04/τ.Β΄ ).

Επάγγελμα δυνατότητες

-Εντάσσονται στο κλάδο Π.Ε. 09 Οικονομολόγων και μπορούν διοριστούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
-Ως οικονομολόγοι μπορούν να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.
-Μπορούν να εργαστούν ως διοικητικά στελέχη του στενού και του ευρύτερου του δημοσίου τομέα.
-Μπορούν να δώσουν εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης   (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) με πλεονέκτημα την συνάφεια στα  μαθήματα  εισαγωγής. Μπορείτε τη προκήρυξη του τελευταίου διαγωνισμού της  Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (23ος) εδώ
Στο τελευταίο διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ ενενήντα οκτώ άτομα,  πέτυχαν στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του 23ου εισαγωγικού διαγωνισμού. Οι εισαχθέντες και εισαχθείσες, 51 άνδρες και 47 γυναίκες, πρόκειται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 18 μηνών, εμπλουτισμένο με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Σημειώνεται ότι, στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, είχαν υποβάλλει αίτηση 2.497 άτομα, από τα οποία δικαίωμα συμμετοχής είχαν 2.196. Στο πρώτο μάθημα του προκαταρκτικού σταδίου (Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους) παρουσιάστηκαν 1.297 άτομα και στο δεύτερο (Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική) 1.192, ενώ στο τελικό στάδιο διαγωνίστηκαν οι πρώτοι 201 που είχαν την υψηλότερη βαθμολογία

Το τμήμα από το Μηχανογραφικό του 2016 ανήκει μόνο στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής).