Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. (514)

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

http://env-pol.teiwm.gr/

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2013 (σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 90/2013 – ΦΕΚ 130/5-6-2013), από τη συγχώνευση των τμημάτων Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος σε ένα Τμήμα, που λειτουργεί με δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις:

α) Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.  (κωδ: 514) και

β) Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.  (κωδ: 721)

Επαγγελματικοί και Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς όπως στη πρόληψη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, στο έδαφος και τον αέρα, στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην κατασκευή γεωτεχνικών έργων υποδομής και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, στην έρευνα βελτιστοποίησης καταλυτικών συστημάτων και αποδοτικότητας καυσίμων, στην τεχνολογία μετρήσεων, στην εφαρμογή δυναμικών μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων, στην διαχείριση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τόσο την σύγχρονη ελληνική όσο και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών και τα περιγράμματα των μαθημάτων επισκεφθείτε την σελίδα του Ενημερωτικού Οδηγού Σπουδών της κατεύθυνσης Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε..