ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Προβολή αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουµε την εισαγωγή 1540 σπουδαστών και σπουδαστριών στα ΙΕΚ του ΟΑΕ∆ για το χειµερινό εξάµηνο του έτους κατάρτισης 2015-2016.
∆ικαίωµα εγγραφής στο Α’ εξάµηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στο ΙΕΚ προτίµησής τους ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα, από 07-09-2015 έως και 17-9-2015

Στο ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση/Τ.Κ.35100, τηλ. 22310-51086) θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής (Πολυµέσα – Web designer-Developer/Video Games) (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)
2. Στέλεχος ∆ιοίκησης και Οικονοµίας ( α΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τµήµα)