Σύγκριση εξεταστέας ύλης Μαθηματικών και Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Σύγκριση Ύλης Μαθηματικών & Φυσικής Γ Λυκείου με το «παλιό» (6 ή 7 μαθήματα ) και το Νέο Λύκειο (4 ή 5 μαθήματα).
Η σύγκριση αυτή γίνεται για να βοηθήσει όσους θέλουν να ξαναδώσουν και προβληματίζονται αν θα επιλέξουν το παλιό ή το Νέο Λύκειο .
Μαθηματικά εδώ
Φυσική εδώ

Ευχαριστώ τον κ. Σπαθάρα Δημήτρη Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ03 για την βοήθεια του.
Καλοδήμος Δ.