Πρώτη θέση στο διαγωνισμό POTY2k15‬ της Dassault για την ομάδα του Εργαστηρίου Σχεδιασμού με Η/Υ (CAD) της Σχολής ΜΠΔ

Η ομάδα του Εργαστηρίου Σχεδιασμού με Η/Υ (CAD) της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Επανασχεδιασμός και Ανακύκλωση φωτοβολταϊκών Πινάκων RE-PV, ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής ανακύκλωσης, εξειδικευμένη στη διαχείριση φωτοβολταϊκών πινάκων κρυσταλλικού πυριτίου μετά το τέλος ζωής τους. Το πρόβλημα αυτό αποτελεί μία από τις 14 μεγάλες προκλήσεις που έθεσε η Εθνική Ακαδημία Μηχανικής των Η.Π.Α. για την οικονομικότερη χρήση της ηλιακής ενέργειας. Στόχος της ομάδας ήταν ο παραμετρικός σχεδιασμός και η χωροθέτηση της γραμμής ανακύκλωσης μέσα από το περιβάλλον της πλατφόρμας σχεδίασης CATIA.

 Η εργασία αυτή κέρδισε το διαγωνισμό POTY2k15 που διοργανώθηκε από την εταιρεία λογισμικών Dassault Systèmes και ανέδειξε την ομάδα των Μελέτιου Ρεντούμη και Ηλία Αθαναηλίδη, με επιβλέποντα τον καθηγητή Νικόλαο Μπιλάλη, στην πρώτη θέση. Η επιλογή της κριτικής επιτροπής έγινε ανάμεσα σε 432 εργασίες από ομάδες ανά τον κόσμο.