Εσωτερική & Εξωτερική αξιολόγηση του Μαθηματικού Αθήνας

Last updated on November 15th, 2015 at 12:12 pm

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΙΟΛΟΓΗΣΗ 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΙΟΛΟΓΗΣΗ 2010

τα παραπάνω στοιχεία της Εξωτερική Αξιολόγησης είναι από έκθεση της ΜΟΔΙΠ του ΕΚΠΑ και προέρχονται από την εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com