ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Tα Κολλέγια του Hνωμένου Κόσμου-United World Colleges δέχονται και φέτος αιτήσεις για ολικές ή μερικές υποτροφίες και θέσεις μαθητών και μαθητριών με ελληνική υπηκοότητα για τη φοίτησή τους στα Κολλέγια του Hνωμένου Κόσμου-United World Colleges.

Οι υποτροφίες των Ηνωμένων Διεθνών Κολλεγίων αντιστοιχούν στα δύο τελευταία χρόνια του Λυκείου και αφορούν στα ποσά των διδάκτρων, της διαμονής και διατροφής των μαθητών.

Στους αποφοίτους των Ηνωμένων Διεθνών Κολλεγίων απονέμεται το Διεθνές Απολυτήριο (International Baccalaureate) που αναγνωρίζεται από τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής ως ισότιμο με τα αντίστοιχα εθνικά απολυτήρια και επιτρέπει την εγγραφή σε αυτά. Το Διεθνές Απολυτήριο είναι επίσης ισότιμο με το απολυτήριο του ελληνικού Ενιαίου Λυκείου σύμφωνα με τους Νόμους 2327/1995 και 2827/2000.

Οι υποψήφιοι πρέπει να φοιτούν σε ελληνικό δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο στην Ελλάδα, να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς (1η Σεπτεμβρίου 2016), να γνωρίζουν Αγγλικά και να έχουν πολύ καλή σχολική βαθμολογία. Η τελική επιλογή θα γίνει μετά από προσωπική συνέντευξη.

Τελευταία προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων 10 Ιανουαρίου 2016.

Η διαδικασία επιλογής 30 Ιανουαρίου έως 20 Φεβρουαρίου 2016.

Για αιτήσεις και πληροφορίες:

 

www.gr.uwc.org

www.uwc.org

 info@gr.uwc.org