Παραδείγματα υπολογισμού των μορίων για όλα τα πεδία και όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού

Πατήστε εδώ

Άρθρο 3  Υ.Α. Φ.253/193309/Α5 (ΦΕΚ 2647Β/2015 )

Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

1. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε Επιστημονικά Πεδία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 995Β΄/2015), γίνεται ως εξής:
Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ορίστηκαν στο άρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄/2015), πολλαπλασιάζεται επί δύο (2). Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως καθορίστηκαν στο άρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β΄/2015). Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 3 του άρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50Α΄/2015)

ypologismos-morion-neo-lykeio-1op

Τα συνολικά μόρια υπολογίζονται με πολλαπλασιασμό των τριών γινομένων (Σύνολο 2) επί 100.

pe-2016-new-moria-ana-monada

Οι προφορικοί βαθμοί της Γ Λυκείου δεν μετράνε πλέον στον υπολογισμό των μορίων.

Τελευταία τροποποίηση 2 Φεβρουαρίου, 2016 | 1η Δημοσίευση: 10 Δεκεμβρίου, 2015 16:08

8 σκέψεις στο “Παραδείγματα υπολογισμού των μορίων για όλα τα πεδία και όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού

 1. Καλησπέρα. Στην ουσία οι συντελεστές βαρύτητας των 2 μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενοι με τους βαθμούς των γραπτών δίνουν άθροισμα ίσο με τους γραπτούς βαθμούς σε αυτά τα 2 μαθήματα. π.χ. 19 χ 1.3 =24.7 και 19 χ 0,7 = 13,3 και το άθροισμα τους 38. Δηλαδή, μπορούμε απλώς να προσθέσουμε τους βαθμούς στα μαθήματα αυτά 19 + 19 = 38 στο αποτέλεσμα της προηγούμενης πράξης μας.

 2. Δεν θεωρώ το τρόπο υπολογισμού των μορίων για τις πανελλήνιες ορθό,καθώς για να περάσει κάποιος στις περιζήτητες σχολές(Ιατρική,Νομική κ.α) θα πρέπει να γράψει σε όλα τα μαθήματα πάνω απο 18 εκτός αν οι βάσεις πέσουν αισθητά.

 3. Για παράδειγμα:
  Βιολογία_ 17
  Χημεία_ 18
  Φυσική_ 15
  Έκθεση_ 15
  Σύνολο:65*2=130

  Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.
  Επομένως,έχουμε: 17*1.3=22.1 και 18*0.7=12.6

  Μετά προσθέτουμε 130+22.1+12.6=164.7 και τέλος πολλαπλασιάζουμε με το 100, άρα 164.7*100= 16.470 μόρια

Τα σχόλια είναι κλειστά.