Πώς είναι η νέα δύναμη (TED Video)

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 8 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Πατήστε πάνω στην λέξη TED για να μεγαλώσει η εικόνα

[ted id=2121 lang=el]