Πως θα χορηγηθεί φέτος το στεγαστικό επίδομα. Τα δικαιολογητικά & οι προυποθέσεις

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016

Σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. 71599/Ζ1/27-04-2016 εγγράφου του ΥΠΠΕΘ αναφορικά με τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2015-2016 και, προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση στην καταβολή του, καλούνται οι Δ/νσεις Φοιτητικής Μέριμνας των Ιδρυμάτων να δέχονται τις αιτήσεις των δικαιούχων και για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σύμφωνα με τη διαδικασία της με αριθμ. 2/19625/0026/2013 Κ.Υ,Α, (ΦΕΚ 393 Β΄).
Οι ως άνω Δ/νσεις προβαίνουν σε έλεγχο των δικαιολογητικών και τα προωθούν άμεσα στις αρμόδιες ΥΔΕ, προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη καταβολή του επιδόματος

Η ΑΝΑΠ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μαρούσι, 31-05-2016
Αρ. Πρωτ.: 88663/ Ζ1

Τα δικαιολογητικά & οι προυποθέσεις

  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com