Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων ΤΕΙ

1) Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων: ΠΔ 318/1994
2) Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής: ΠΔ 318/1994
3) Τμήμα Τοπογραφίας/Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας: ΠΔ 318/1994
4) Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού: ΠΔ 67/2009
5) Τμήμα Ηλεκτρονικών/Ηλεκτρονικής: ΠΔ 346/1989
6) Τμήμα Φυσικοθεραπείας: ΠΔ 90/1995
7) Τμήμα Λογοθεραπείας: ΠΔ 96/2002
8 ) Τμήμα Εργοθεραπείας: ΠΔ 83/1989
9) Τμήμα Οδοντοτεχνικής/Οδοντικής Τεχνολογίας: ΠΔ 83/1989
10) Τμήμα Οπτικής/Οπτικής και Οπτομετρίας: ΠΔ 83/1989
11) Τμήμα Αισθητικής/Αισθητικής και Κοσμητολογίας: ΠΔ 83/1989
12) Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής/Υγείας: ΠΔ 83/1989
13) Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων: ΠΔ 163/1996
14) Τμήμα Ραδιολογίας-Ακτινολογίας: ΠΔ 164/1996
15) Τμήμα Νοσηλευτικής: ΠΔ 351/1989
16) Τμήμα Μαιευτικής: ΠΔ 351/1989
17) Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας: ΠΔ 523/1991
18 ) Τμήμα Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας: ΠΔ 351/1989
19) Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας: ΠΔ 351/1989
20) Τμήμα Διατροφής/Διατροφής και Διαιτολογίας: ΠΔ 78/1989, ΠΔ 342/2001
21) Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων: ΠΔ 78/1989, ΠΔ 342/2001, ΠΔ 9/2009
22) Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών: ΠΔ 342/2001
23) Τμήμα Δασοπονίας/Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος: ΠΔ 109/1989
24) Τμήμα Φυτικής Παραγωγής: ΠΔ 109/1989
25) Τμήμα Ζωικής Παραγωγής: ΠΔ 109/1989
26) Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών/Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας: ΠΔ 109/1989
27) Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας: ΠΔ 9/2009
28 ) Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας: ΠΔ 109/1989
29) Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης: ΠΔ 9/2009
30) Τμήμα Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων: ΠΔ 109/1989
31) Τμήμα Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων: ΠΔ 9/2009
32) Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων: ΠΔ 9/2009
33) Τμήμα (Διοίκησης) Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων: ΠΔ 109/1989
34) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων: ΠΔ 9/2009
35) Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων: ΠΔ 312/2002
36) Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας: ΠΔ 312/2002
37) Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων: ΠΔ 9/2009
38 ) Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών: ΠΔ 312/2002
39) Τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων: ΠΔ 312/2002
40) Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής: ΠΔ 141/2003
41) Τμήμα Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων: ΠΔ 141/2003
42) Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής: ΠΔ 141/2003
43) Τμήμα Φωτογραφίας: ΠΔ 357/1989
44) Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών: ΠΔ 357/1989
45) Τμήμα Γραφιστικής: ΠΔ 357/1989
46) Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας: ΠΔ 385/1989
47) Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: ΠΔ 386/1989
48 ) Τμήμα Λογιστικής/Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: ΠΔ 349/1989
49) Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης: ΠΔ 62/2000
50) Τμήμα Διοίκησης Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων: ΠΔ 107/1989
51) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: ΠΔ 514/1989
52) Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων: ΠΔ 356/1989
53) Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης: ΠΔ 79/1989
54) Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου: ΠΔ 174/2006
55) Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων: ΠΔ 174/2006
56) Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο: ΠΔ 174/2006
57) Τμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών: ΠΔ 174/2006
58 ) Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής: ΠΔ 174/2006
59) Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής: ΠΔ 174/2006
60) Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού: ΠΔ 174/2006
61) Τμήμα Διακίνησης και Τυποποίησης Προϊόντων: ΠΔ 174/2006
62) Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων: ΠΔ 345/1989
63) Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων: ΠΔ 97/2006
64) Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου: ΠΔ 97/2006
65) Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού: ΠΔ 180/2008
66) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας: ΠΔ 287/2002
67) Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων: ΠΔ 150/2009
68 ) Τμήμα Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: ΠΔ 181/2008
69) Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία: ΠΔ 287/2002
70) Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών: ΠΔ 287/2002
71) Τμήμα Πληροφορικής: ΠΔ 183/2008
72) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων: ΠΔ 183/2008
73) Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης: ΠΔ 183/2008, ΠΔ 9/2009
74) Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων: ΠΔ 183/2008
75) Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών: ΠΔ 183/2008
76) Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών: ΠΔ 183/2008
77) Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών: ΠΔ 183/2008
78 ) Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων: ΠΔ 183/2008
79) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής: ΠΔ 183/2008
80) Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος/Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας: ΠΔ 9/2009

ΥΓ: Χρησιμοποιήθηκαν οι παλαιές ονομασίες των τμημάτων (πριν την υλοποίηση του σχεδίου Αθηνά). Τα ΠΔ 318/1994 και 67/2009 καταργήθηκαν με απόφαση του ΣτΕ.

πηγή