ΑΣΕΠ:Θέματα Α’ θεματικής ενότητας , ποσοστά επιτυχίας (ΠΡΟΚ. 2Π/2008)

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(ΠΡΟΚ. 2Π/2008)
Γνωστοποιείται ότι ολοκληρώθηκε ομαλά σε 244 εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα η εξέταση των υποψηφίων στην Α’ θεματική ενότητα (Γνωστικό Αντικείμενο), στο πλαίσιο του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 70 Δασκάλων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών (ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων και ΠΕ04.05 Γεωλόγων), ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας [Προκήρυξη 2Π/2008 – ΦΕΚ 515/8.10.2008, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ]. Προβλήματα πρόσβασης των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα δεν υπήρξαν.
Το συγκεντρωτικό ποσοστό συμμετοχής των υποψηφίων ανήλθε στο 82%. Συγκεκριμένα προσήλθαν 27.774 από τους 33.855 υποψηφίους. Τα ποσοστά συμμετοχής ανά κλάδο, καθώς και άλλα στατιστικά στοιχεία για τον παραπάνω διαγωνισμό, περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:

Τελαυταία τροποποίηση 18 Ιουνίου, 2009 | 1η Δημοσίευση: 31 Ιανουαρίου, 2009