ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑ.Λ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑ.Λ.

Σχετικά με το πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. διευκρινίζουμε ότι:

Αίτηση συμμετοχής θα μπορούν να υποβάλουν όχι μόνον οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ που έχουν αναλάβει να πραγματοποιήσουν τάξη μαθητείας, αλλά απόφοιτοι όλων των ΕΠΑΛ της περιοχής.
Οι ΔΔΕ πρέπει να συντονίσουν την προσπάθεια ενημέρωσης όλων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. (έως 24 ετών) της περιοχής τους σχετικά με το θεσμό της μαθητείας (ΕΠΑΛ υλοποίησης θεσμού μαθητείας, ειδικότητες που θα λειτουργήσουν, επιβεβαιωμένες θέσεις μαθητείας κτλ).
Η επίσημη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα εκδοθεί ταυτόχρονα από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης, πιθανόν μέχρι 22/2/2017, και η περίοδος αιτήσεων θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.

ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΑΛ