Σημαντική Διάκριση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τη Χρηματοδότηση Έρευνας μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020

Σημαντική Διάκριση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τη Χρηματοδότηση Έρευνας μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πρόσφατα συμμετείχε και χρηματοδοτήθηκε στο ανταγωνιστικό πρόγραμμα HORIZON 2020 Marie-Sklodowska Curie Research and Innovation Staff Exchange MSCA-RISE-2016. Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι η Αν. Καθηγήτρια Χ. Λασπίδου, ενώ το ακρώνυμο και o τίτλος του προγράμματος είναι: Water4Cities—Ολιστική Διαχείριση Επιφανειακού και Υπόγειου Νερού για Βιώσιμες Πόλεις. Το Water4Cities αφορά στη διαχείριση του αστικού νερού που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της πολυπλοκότητας στη διαχείριση των αντίστοιχων υποδομών.
Το ερευνητικό έργο Water4Cities βασίζεται σε αισθητήρες σύγχρονης τεχνολογίας, δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και αναλύσεις οπτικοποίησης για την βέλτιστη παρακολούθηση και διαχείριση του επιφανειακού και υπόγειου νερού, παρέχοντας υπηρεσίες για ολόκληρη την πόλη, τις δημόσιες αρχές, τις υπηρεσίες και την επιστημονική κοινότητα. Στόχος του Water4Cities είναι να αναπτυχθεί μια πλατφόρμα καθώς και τα κατάλληλα μοντέλα με τα οποία θα δίνεται η δυνατότητα στους παρόχους νερού αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθούνε σε πραγματικό χρόνο τους αστικούς υδάτινους πόρους και να χρησιμοποιούν την πληροφορία για την λήψη αποφάσεων, την χάραξη πολιτικής και τη βέλτιστη διαχείριση των αστικών λυμάτων προκαλώντας ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πέρα από τα επιστημονικά αποτελέσματα, το Water4Cities στοχεύει στην ανταλλαγή γνώσης ανάμεσα στους εταίρους του. Το έργο περιλαμβάνει και φάση επίδειξης σε δύο περιπτώσεις μελέτης, μία στη Σκιάθο και μία στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.
Συντονιστής του προγράμματος είναι η εταιρία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής SingularLogic (Ελλάδα). Η ομάδα απαρτίζεται από 8 εταίρους από 5 χώρες: Ελλάδα, Σλοβενία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Οι εταίροι του ερευνητικού προγράμματος είναι: Jozef Stefan Institute (Σλοβενία), Ljubljanski Urbanisticni Zavod, d.d (Σλοβενία), iquadrat Informatica SL (Ισπανία), Bangor University (Ηνωμένο Βασίλειο), Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σκιάθου (Ελλάδα) και IBM Thomas J. Watson Research Center (ΗΠΑ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1,2 εκατομμύρια ευρώ και η διάρκειά του είναι 4 χρόνια. Η εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού προγράμματος Water4Cities διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 2 και 3 Μαρτίου 2017. Το Water4Cities κινητοποιεί την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ επιστημών από διαφορετικά ερευνητικά πεδία, όπως της διαχείρισης νερού και αστικών υποδομών, της ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων, των ολοκληρωμένων συστημάτων και του αστικού σχεδιασμού. Λόγω της διεπιστημονικής φύσης του έργου, η ανταλλαγή προσωπικού θα επιτρέψει στους εταίρους να συνεργαστούν στενά για την παραγωγή υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων.