Επιλογή sep4u.gr : Ραδιολογίας – Ακτινολογίας

Ένα μοναδικό Τμήμα με μηδενική ανεργία

Το Γνωστικό αντικείμενο του τμήματος

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής βιολογικών και φυσικών επιστημών στους τομείς της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι, Τεχνολόγοι Ακτινοθεραπείας και Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής, με συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

  • Στην εκτέλεση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας.
  • Στην εφαρμογή των κανονισμών ακτινοπροστασίας.
  • Στην εκτέλεση, εφαρμογή, επίβλεψη, προγραμμάτων ποιοτικού ελέγχου για τη διασφάλιση της βέλτιστης απεικόνισης και της άρτιας λειτουργίας του εξοπλισμού των τμημάτων εργασίας τους.
  • Στην βελτίωση των διαδικασιών υγείας και του εξοπλισμού των τμημάτων εργασίας τους σε συνεργασία με άλλους ειδικούς στα πλαίσια ομαδικής εργασίας.
  • Στην συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με στόχο τη βελτιστοποίηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών εφαρμογών.
  • Στην συμμετοχή στην βασική και δια βίου εκπαίδευση ως εκπαιδευτής και ως εκπαιδευόμενος.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 123/1-07-2016 Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 67/2016 το τμήμα από Τμήμα Ραδιολογίας – Ακτινολογίας μετονομάζεται σε Τμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Ραδιολογίας – Ακτινολογίας είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας. Διατηρούνται ως έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του ανωτέρω Τμήματος, τα οποία έχουν καθορισθεί με το Π.Δ. 164/1996 (Α΄ 118).

Περσισσότερα για το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος στις παρακάτω συνεντεύξεις αποφοίτων.

Λευτέρης Λαβδάς / Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας

Περικλής Παπαβασιλείου / Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας

Ευθύμης Αγαδάκος / Εργαστηριακός συνεργάτης Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας, Υπεύθυνος Τεχνολόγων Ακτινολόγων ΓΝΑ Λαϊκό

Βασίλης Συργιαμιώτης / Εργαστηριακός συνεργάτης Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας, Τεχνολόγος Ακτινολόγος Νοσοκομείου Παίδων

Κυριακή Τσακίρη / Εργαστηριακός συνεργάτης Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας, Τεχνολόγος Ακτινολόγος Νοσοκομείου Ιατρόπολις

Ελένη Αχειμάστου / Εργαστηριακός συνεργάτης Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας, Τεχνολόγος Ακτινολόγος Αττικού Νοσοκομείου

Άννα Κουζούμη / Τεχνολόγος Ακτινολόγος Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης / Προϊστάμενος Παραϊατρικού Προσωπικού – Υπεύθυνος Τεχνολόγος Αττικού Νοσοκομείου

Τελαυταία τροποποίηση 30 Ιουνίου, 2019 | 1η Δημοσίευση: 6 Ιουνίου, 2017