Ιατρική & Φαρμακευτική στην Βουλγαρία

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 7 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

http://mu-sofia.bg/en

(δίδακτρα) uition fees for an Academic year at the Medical University – Sofia 

The tuition fee for a full course at the Centre of Language training, Physical Education and Students Sports is 3700 Euro.
The tuition fee for a full course in English language at the Centre of Language training, Physical Education and Students Sports is 4 800 Euro.
The tuition fee for an academic year in Medicine and Dental Medicine in Bulgarian language is 7 000 Euro.
The tuition fee for an academic year in Medicine and Dental Medicine in English language is 8 000 Euro.
The tuition fee for an academic year in Pharmacy in Bulgarian language is 5 000 Euro.
The tuition fee for an academic year in Pharmacy in English language is 6 000 Euro.
The tuition fee for an academic year – Bachelor’s degree in Bulgarian language is 3 000 Euro.
The tuition fee for an academic year – Bachelor’s degree in English language is 4 000 Euro.
The tuition fee for an academic year – Professional Bachelor’s degree at the Medical college is 3 000 Euro.

Tuition fees and living cost in Romania:

http://www.studyinginromania.com/tuition-fees-and-live-cost.html

Σχολιάστε

3 × four =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here