Αύξηση κατα 50% των φοιτητών την περίοδο 2000-2010

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των δεδομένων, από το διάγραμμα που ακολουθεί (Διάγραμμα 3.3) παρατηρούμε, καταρχήν, σημαντική αύξηση του συνόλου των φοιτητών μέσα σε μία περίοδο 43 ετών (1973-2015). Συγκεκριμένα, ο αριθμός τους υπερδιπλασιάστηκε από τους 84,6 χιλ. το ακαδημαϊκό έτος 1973-1974 στους 191 χιλ. το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Ωστόσο, μία προσεκτικότερη παρατήρηση των δεδομένων δείχνει ότι η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φοιτητών παρατηρείται μετά το έτος 2000. Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ ο μέσος αριθμός φοιτητών μεταξύ της περιόδου 1980-1990 και της περιόδου 1990-2000 παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός (112,4 χιλ. φοιτητές την πρώτη περίοδο και 112,3 χιλ. τη δεύτερη), την περίοδο 2000-2010 αυξήθηκε κατά 50,7% (στους 169,3 χιλ. φοιτητές) σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη δεκαετία, στοιχείο που δείχνει το «άνοιγμα» του Πανεπιστημιακού Τομέα προς τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας και μετά Δευτεροβάθμιας μη Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ωστόσο, ενώ την περίοδο 1999-2004 ο αριθμός των φοιτητών αυξήθηκε κατά 35%, τη διετία 2005-2007 περιορίστηκε οριακά κατά 0,9% και την περίοδο 2008-2015 – που περιλαμβάνει και την περίοδο που εμφανίστηκε και εντάθηκε η οικονομική κρίση – ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 11,1% (+19 χιλ. φοιτητές). Παράλληλα, ενώ μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1983-1984, ο αριθμός ανδρών φοιτητών ήταν υψηλότερος από τον αριθμό των γυναικών, από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι το τέλος της υπό εξέτασης περιόδου οι φοιτήτριες είναι περισσότερες από τους φοιτητές και μάλιστα μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 η μεταξύ τους διαφορά συνεχώς διευρυνόταν. Το εύρημα αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι την υπό εξέταση περίοδο ο αριθμός των φοιτητριών αυξήθηκε κατά 255% (από τις 30,8 χιλ. το ακαδημαϊκό έτος 1973-1974 στις 109,4 χιλ. το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016) ενώ των φοιτητών κατά 51,7% (από τις 53,8 χιλ. το ακαδημαϊκό έτος 1973-1974 στις 81,6 χιλ. το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016).