24-08-17 Δράσεις και τηλεοπτικό κοινωνικό μήνυμα για την ένταξη προσφυγοπαίδων στο Εκπαιδευτικό Σύστημα

prosfmath

 {youtube}t1kMS5qz_ls{/youtube}

24-08-17 Δράσεις και τηλεοπτικό κοινωνικό μήνυμα για την ένταξη προσφυγοπαίδων στο Εκπαιδευτικό Σύστημα

Στην κατάρτιση και παροχή ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος για προσφυγόπουλα προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Η Δράση αφορά στην ένταξη των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σκοπός της Δράσης είναι να συμβάλλει στην ομαλότερη ενσωμάτωση των παιδιών αυτών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και εν τέλει στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής.

Η λειτουργικότητα της Δράσης εξασφαλίζεται από τις Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) στις Δ/νσεις Π.Ε και Δ.Ε. της χώρας και με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

Η εκπαίδευση αφορά κυρίως στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και της οργάνωσης προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Η υλοποίηση της Δράσης θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων κύριων ενεργειών:

• Υποστήριξη στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π. με Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.)

• Υποστήριξη στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π. με Εκπαιδευτικό Προσωπικό (αναπληρωτές εκπαιδευτικοί), με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

(ΕΒΠ) και με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)

• Υποστήριξη της υλοποίησης και του συντονισμού της Δράσης

• Προβολή και Δημοσιότητα Δράσης

• Αναπαραγωγή εκπαιδευτικού Υλικού

• Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων μονάδων προσχολικής ηλικίας εντός δομών φιλοξενίας

 Στο πλαίσιο του προγράμματος και για την καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την ομαλή ένταξη των προσφυγόπουλων στη δημόσια εκπαίδευση δημιουργήθηκε κοινωνικό τηλεοπτικό μήνυμα.

Για το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή του τηλεοπτικού σποτ, το Υπουργείο συνεργάστηκε με καθηγητές και φοιτητές του τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ, μοναδικού εγχώριου φορέα στην τριτοβάθμια κινηματογραφική εκπαίδευση.

Source: Υπουργείο Παιδείας