Οδηγός Εισακτέων Πρωτοετών Φοιτητών

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 6 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πλήρη οδηγό  του Πανεπιστημίου Αιγαίου