Γίνε Περιζήτητος Προγραμματιστής σε 12 Εβδομάδες!

http://www.afdemp.org/bootcamp/

Στο Coding Bootcamp επανειδικεύεσαι ως full-stack προγραμματιστής σε Java ή C#/.NET, πιστοποιείς τις δεξιότητες σου με 4 κορυφαία πιστοποιητικά και αποκτάς τα απαραίτητα εφόδια για να ξεκινήσεις άμεσα τη νέα σου καριέρα.
Άρτια Εκπαίδευση
Επιστημονική επίβλεψη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχεδιασμένη ώστε οι απόφοιτοι να είναι άμεσα παραγωγικοί, βάσει των σύγχρονων αναγκών της αγοράς εργασίας (πρακτική εξάσκηση, app development κλπ.)
Διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές Πανεπιστημίου και έμπειρα στελέχη του κλάδου

Διεθνής Πιστοποίηση

Σε συνεργασία με τον παγκόσμιο φορέα πιστοποίησης PeopleCert σου δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσεις 4 πιστοποιητικά:

Ένταξη στην Αγορά Εργασίας
Με την αποφοίτησή σου θα είσαι έτοιμος να ενταχθείς άμεσα στην αγορά εργασίας, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Workshops που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των προσωπικών σου δεξιοτήτων για επαγγελματική ανάπτυξη
 • Προώθηση βιογραφικών στο δίκτυο των συνεργαζόμενων εταιρειών που προσλαμβάνει τους αποφοίτους
 • Events γνωριμίας και διασύνδεσης (π.χ. Career days, Meet & Hires)

Θεματολογία

Ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 12 εβδομάδων που διαμορφώνει άρτια καταρτισμένα στελέχη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Object Oriented Programming
 • Computing Paradigms and Software Testing Techniques
 • Test Driven Development
 • Common Design Patterns
 • Relational Databases
 • Data / Class Modeling
 • Project Management Methods for Software Development
 • DevOps
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Κατεύθυνση C# / .NET

 • C# Programming
 • ASP .NET MVC
 • SQL Server
 • SQL Reporting Services
 • ADO .NET / Entity Framework
 • Visual Studio
 • Dapper
Κατεύθυνση Java

 • Java Programming
 • Maven / Tomcat
 • MySQL / HSQLDB
 • Servlets / JSP
 • Spring MVC / DI / AOP
 • JPA / Hibernate
Κοινά Aντικείμενα

 • Python
 • HTML / CSS
 • SQL
 • JavaScript
 • Bootstrap Framework
 • AngularJS / React
 • Version Control (Git)
 • REST architecture
 • Web servers (Apache, nginx)
 • xUnit
 • Unix command-line
 • MongoDB και άλλες NoSQL databases
 • UI / UX Design
 • Cloud-based services and development (AWS, Google Cloud Platform)
ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Time Management
 • Teamwork
 • Business Thinking
 • Communication
 • Personal Skills

Τι είναι τα Coding Bootcamps;

Τα Coding Bootcamps είναι ταχύρρυθμα και εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης (500 ώρες σε 12 εβδομάδες) στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη εφαρμογών, τα οποία στοχεύουν στην επανειδίκευση νέων χωρίς σχετικό υπόβαθρο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι διαθέτουν πλέον όλα τα απαραίτητα εφόδια για να προσληφθούν άμεσα ως entry-level, full-stack προγραμματιστές!

Οι πιλοτικές προσπάθειες των Coding Bootcamps 1&2 – τα οποία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο του 2017 – άλλαξαν ουσιαστικά τη ζωή των 64 αποφοίτων: νέοι ηλικίας 22-40 ετών, προερχόμενοι από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία και σπουδές (αρχιτέκτονες, μαθηματικοί, ωκεανογράφοι, φυσικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, τοπογράφοι κ.ά.) επανειδικεύτηκαν σε 12 εβδομάδες στις γλώσσες προγραμματισμού Java ή C#.NET. Το 100% των αποφοίτων είχε ήδη προσληφθεί πριν την ολοκλήρωση των μαθημάτων από τις κορυφαίες εταιρείας που αγκάλιασαν το πρόγραμμα, με μηνιαίους μισθούς που άγγιξαν τα €1.200 (καθαρό εισόδημα)!

Στο πλαίσιο της επιτυχίας των προηγούμενων δράσεων και της απήχησης που υπάρχει η AFDEmp συνεχίζει δυναμικά την υλοποίηση του οράματός της με στόχο την επανειδίκευση 500.000 νέων εκτός εργασίας στις ψηφιακές δεξιότητες.  Αυτή τη στιγμή 80 συμμετέχοντες παρακολουθούν το Coding Bootcamp 3, με σκοπό να αλλάξουν τη ζωή τους και να ξεκινήσουν να εργάζονται άμεσα ως προγραμματιστές. Τα Coding Bootcamps διοργανώνονται από τη HePIS, τη CEPIS και την PeopleCert, με την επιστημονική επίβλεψη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.