ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ «US NEWS – BEST GLOBAL UNIVERSITY RANKINGS 2018»

Δημοσιεύθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά από τον ειδησεογραφικό οργανισμό “US News”, η παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων για το 2018.  Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στη θέση 286 μεταξύ των 1250 Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη και την 1η θέση μεταξύ των 8 Ελληνικών Ιδρυμάτων που βρίσκονται σε αυτή. Μάλιστα σε σχέση με την περσινή κατάταξη το Πανεπιστήμιο μας βελτίωσε τη θέση του στην κατάταξη κατά 5 θέσεις.

Η κατάταξη του US News για τα καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο δημιουργήθηκε με στόχο να παρέχει εικόνα για το πώς τα πανεπιστήμια μπορούν να συγκριθούν παγκοσμίως. Από το σύνολο, πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, η τελική συνολική κατάταξη των 1250 καλύτερων Πανεπιστημίων καλύπτει ένα εύρος 60 χωρών. Το πρώτο βήμα για την παραγωγή αυτών των κατατάξεων, οι οποίες τροφοδοτούνται από την εταιρεία Thomson Reuters (InCitesTM research analytics solutions), περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας πρώτης ομάδας των καλύτερων  πανεπιστημίων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε μια δεύτερη φάση για την κατάταξη των 1250 κορυφαίων.

Για να συμπεριληφθεί ένα Πανεπιστήμιο στα 1250, θα πρέπει  πρώτα να είναι μεταξύ των κορυφαίων 250 πανεπιστημίων στα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας φήμης της Thomson Reuters. Στη συνέχεια, ένα ίδρυμα πρέπει να είναι μεταξύ εκείνων που είχε τον μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών και τα άρθρα αυτά να αναφέρονται ή να αναπαράγονται από τα κορυφαία 200 της προαναφερθείσας έρευνας φήμης.

Το «U.S. News & World Report» αξιολογεί τα 1250 καλύτερα Ιδρύματα χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα 13 διαφορετικών κριτηρίων:

 1. Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%)
 2. Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%)
 3. Δημοσιεύσεις(10%)
 4. Συγγράμματα  (2.5%)
 5. Συνέδρια (2.5%)
 6. Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%)
 7. Σύνολο αναφορών (7.5%)
 8. Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσων (12.5%)
 9. Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%)
 10. Διεθνείς Συνεργασίες (5%)
 11. Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων (5%)
 12. Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1%  (5%)
 13. Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)

Από τα προσφάτως δημοσιευμένα στοιχεία του «U.S. News & World Report» προκύπτει για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ότι κατέχει για το 2018 τη θέση 286 παγκοσμίως και είναι το 1ο μεταξύ των 8 Ελληνικών Πανεπιστημίων που αναφέρονται στο συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης.

Πίνακας 1: Θέση και Επίδοση των οκτώ (8) Ελληνικών Πανεπιστημίων που βρίσκονταν στον πίνακα των 1250  καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης  US News – Best Global University Rankings (2018)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΣΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συνολική Επίδοση-Βαθμός
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 286 1 52,9
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 363 2 49,4
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 437 3 45,7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 445 4 45,3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 562 5 41,5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 668 6 37
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 996 7 25
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1111 8 20,2

Πηγή: US News – Best Global University Rankingshttps://www.usnews.com/education/best-global-universities/greece

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ε.Κ.Π.Α. κατέχει τη θέση 129 μεταξύ των 514 Πανεπιστημίων που συμπεριλήφθηκαν στην αξιολόγηση.

Πίνακας 2: Η θέση του ΕΚΠΑ στον Πίνακα Κατάταξης US News – Best Global University Rankings
ΕΤΟΣ Διεθνής Θέση
2017-2018 286/1250
2016-2017 291/1000
2015-2016 292/500

Πηγή: US News – Best Global University Rankingshttp://www.usnews.com/education/best-global-universities/search?region=&country=greece&subject=&name=

Ο οργανισμός που συντάσσει τον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης παραθέτει ως «επίδοση» και τη θέση του κάθε ιδρύματος στους 13 επιμέρους δείκτες που αξιολογεί. Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η επίδοση του ΕΚΠΑ στους συγκεκριμένους δείκτες.

Άξιο μνείας το κριτήριο «Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1%  των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές»όπου το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει την 167η θέση παγκοσμίως.

 

 

 

Πίνακας 3: Η θέση – επίδοση του ΕΚΠΑ με βάση τους δεκατρείς (13) δείκτες  του πίνακα Κατάταξης US News – Best Global University Rankings

ΔΕΙΚΤΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ Θέση του ΕΚΠΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΦΗΜΗ (12.5%) 708
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΦΗΜΗ (12.5%) 232
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ(10%) 183
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ  (2.5%) 316
ΣΥΝΕΔΡΙΑ (2.5%) 380
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΩΝ (10%) 458
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (7.5%) 196
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 10% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΩΝ (12.5%) 199
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 10% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ (10%) 463
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (10%) 352
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 262
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ TOP 1%  ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (5%) 167
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 1% ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (5%) 272

Πηγή: US News – Best Global University Rankings http://www.usnews.com/education/best-global-universities/national-and-kapodistrian-university-of-athens-504988

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εμφανίζεται σε υψηλές θέσεις παγκοσμίως  σε διάφορα επιμέρους επιστημονικά πεδία και αντικείμενα:

 1. Στην Φαρμακολογία και Τοξικολογία στην θέση 118
 2. Στην Ανοσολογία στη θέση 120
 3. Στις Φυσικές Επιστήμες στη θέση 159
 4. Στην Κλινική Ιατρική στη θέση 179
 5. Στις Κοινωνικές Επιστήμες και Δημόσια Υγεία στη θέση 195
 6. Στη Βιολογία και Βιοχημεία στη θέση 383
 7. Στη Μηχανική στη θέση 425
 8. Στη Χημεία στη θέση 529

Πηγή : ΕΚΠΑ