Έρευνα για την ένταξη στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων των δεκαοχτώ Τμημάτων του Δ.Π.Θ.

Μελέτη Απορρόφησης
Αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 & 2011
Έρευνα για την ένταξη στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων των δεκαοχτώ Τμημάτων
του Δ.Π.Θ. τα έτη 2009, 2010 & 2011
Ξάνθη, 2018
Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.

Η μελέτη είναι 258 σελίδες, οι παρακάτω 8 σελίδες έχουν ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα
η μελέτη